หน้าแรก Cloud คำแนะนำ 4 ขั้น ! ในการไมเกรตเครือข่ายเพื่อไปใช้ IPv6

คำแนะนำ 4 ขั้น ! ในการไมเกรตเครือข่ายเพื่อไปใช้ IPv6

แบ่งปัน

ใกล้เข้ามาอีกเรื่อยๆ สำหรับวันเลขไอพีหมดโลก การหันมาใช้ IPv6 นี้ไม่เพียงแค่ได้เลขไอพีอีกจำนวนมหาศาลไว้ใช้งานแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่มีมากับระบบ IPv6 ด้วย ที่สำคัญ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายได้นำ IPv6 มาใช้กันอย่างสมบูรณ์แล้ว ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการต่างถูกเชิญชวนแกมบังคับให้เปลี่ยนระบบที่อยู่ไอพีใหม่

สำหรับท่านที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่กลัวผลกระทบจากการเปลี่ยนจาก IPv4 เป็น IPv6 กะทันหันนั้น จงสบายใจได้ว่า “IPv4 กับ IPv6 สามารถทำงานร่วมกัน บนเครือข่ายเดียวกันได้” ดังนั้น คุณก็สามารถเริ่มการเปลี่ยนมาใช้ IPv6 ได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างไร้กังวล ทั้งนี้ ทาง NetworkWorld.com ได้แนะเคล็ดลับในการวางแผนมาใช้ IPv6 ง่ายๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้ IPv6 เพราะเรื่องเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด และเป็นอุปสรรคก้อนโตที่สุดในการเดินหน้าโครงการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควรได้รับผลการวิเคราะห์อันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารตระหนักถึงประโยชน์ที่คุ้มค่าจากการเปลี่ยนถ่ายระบบ มีโปรเจ็กต์การย้ายไปใช้ IPv6 ของหลายองค์กรที่โดนสั่งระงับกลางทางเมื่อเกิดปัญหาติดขัดเพียงเล็กน้อย เพราะผู้บริหารไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับถ้าผลักดันโครงการต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพร้อม เริ่มจากการสำรวจทรัพยากรหรือทำอินเวินทอรี่ของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ที่อยู่ไอพีแบบ IPv4 ทั้งหมดบนเครือข่าย, รายชื่อทรัพยากรดังกล่าวที่ถูกอ้างถึงในทุกแอพพลิเคชั่น, รวมถึงรายการชื่อ DNS ที่จับคู่กับไอพีดังกล่าวทั้งหมดด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการ DNS ภายนอกที่ใช้อยู่นี้ รองรับ IPv6 หรือเปล่า และอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นั้นทำงานร่วมกับ IPv6 ได้หรือไม่ด้วย รวมทั้งควรประเมินว่าแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้นี้รองรับการแปลงที่อยู่เป็น IPv6 ด้วยไหม นอกจากนี้ คุณก็ควรประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีของตนเองที่จะดูแลระบบ IPv6 ว่าจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 ตัดสินใจกับแอพพลิเคชั่นและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับ เริ่มต้นจากรวบรวมรายชื่อ, พิจารณากระบวนการหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอัพเกรด, แล้วจึงตัดสินใจว่าแอพหรืออุปกรณ์ไหนควรอัพเกรดให้มาใช้ IPv6 ทันที

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการเปลี่ยนถ่ายโดยละเอียด ได้แก่ การตัดสินใจที่จะยกเครื่องระบบเป็น IPv6 ใหม่ทั้งหมด หรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ใช้ Dual-Stack ที่ทำให้ยังใช้ IPv4 ร่วมกับ IPv6 ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ รองรับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วย

ที่มา : http://www.networkworld.com/article/3214388/lan-wan/how-to-plan-your-migration-to-ipv6.html