หน้าแรก Applications กฎหมายการติดตั้งและใช้ระบบกล้องวงจรปิด กับขนส่งสาธารณะ (Infographic)

กฎหมายการติดตั้งและใช้ระบบกล้องวงจรปิด กับขนส่งสาธารณะ (Infographic)

แบ่งปัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดนั้นแตกต่างกันพอสมควรในแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทางสมาคมขนส่งสาธารณะนานาชาติหรือ UITP ได้ให้สำรวจสมาชิกของตนเองเกี่ยวกับมุมมองของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทาง Axis ยักษ์ใหญ่ด้านระบบความปลอดภัยทางกายภาพ จึงสรุปเรียบเรียงประเด็นที่เป็นประโยชน์มาให้ดังนี้

โดยพบว่ากว่า 42% พบว่า การติดตั้งระบกล้องวงจรปิดถือเป็นความจำเป็นทางกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้โดยสายอยู่ ทั้งภายในสถานีและบนยานพาหนะ แต่มากกว่า 1 ใน 3 ระบุว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้เก็บภาพภายนอกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะ ขณะที่อีกส่วนแจ้งว่าต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ

ในด้านการจัดเก็บบันทึกวิดีโอนั้น สมาชิกทุกรายแจ้งว่าสามารถจัดเก็บภาพที่บันทึกไว้ได้ตามกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ระยะเวลาในการจัดเก็บที่แตกต่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงไปจนถึง 100 วัน หรือแม้แต่การสามารถเรียกดูได้เฉพาะตำรวจเท่านั้น ส่วนการบันทึกเสียงนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งหนึ่งได้รับอนุญาตให้จัดเก็บได้ ขณะที่อีกหนึ่งในสามไม่สามารถบันทึกเสียงได้ เป็นต้น

อ่านฉบับเต็มที่นี่ – https://www.axis.com/blog/secure-insights/differences-surveillance-public-transport-regulated