หน้าแรก News & Event ทำไมคุณควรเปลี่ยน Workload Automation/Job Scheduling แบบเดิม ๆ มาเป็น Stonebranch Hybrid IT Automation?

ทำไมคุณควรเปลี่ยน Workload Automation/Job Scheduling แบบเดิม ๆ มาเป็น Stonebranch Hybrid IT Automation?

แบ่งปัน

 

ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของตนเอง ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาของระบบ Workload Automation และ Job Scheduling โดยทั่วไป

 • ความซับซ้อนในการใช้งาน: ระบบ Job Scheduling เดิมอาจมีการตั้งค่าและการใช้งานที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ต้องมีความรู้และทักษะพิเศษในการใช้งานระบบ เช่น การกำหนดตารางการทำงาน การกำหนดข้อกำหนดเพื่อเริ่มต้นหรือหยุดงาน เป็นต้น
 • ข้อจำกัดในการสร้างการเชื่อมโยง (Integrations): ระบบเดิมอาจขาดความยืดหยุ่นในการสร้างการเชื่อมโยง (integrations) กับแอปพลิเคชันหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในองค์กร ส่งผลให้ยากต่อการทำงานร่วมกันกับระบบอื่นๆ หรือการติดต่อข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ รวมถึงการไม่รองรับระบบสมัยใหม่ เช่น Cloud และ Micro Service เป็นต้น
 • ข้อจำกัดในการจัดการงาน: มีข้อจำกัดในการจัดการงานที่ซับซ้อนหรือไม่สามารถรองรับได้สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมาก เช่น การจัดตารางงานที่มีความซับซ้อน การตั้งค่าการเชื่อมโยงระหว่างงาน หรือการจัดการข้อผิดพลาดในกระบวนการ
 • ข้อจำกัดในการติดตามและการรายงาน: ระบบเดิมอาจขาดความสามารถในการติดตามและรายงานผลของงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานหรือวิเคราะห์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเสียเวลาและการเพิ่มความเสี่ยง: ระบบ เดิมอาจทำให้การทำงานใช้เวลามากขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าและการจัดการงานที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในกรณีที่การตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการ
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: ระบบเดิมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการซื้อฮาร์ดแวร์เสริมหรือซอฟต์แวร์สำหรับระบบ การปรับปรุงเวอร์ชัน หรือการรับบริการซัพพอร์ตจากผู้ให้บริการ

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การเปลี่ยนจากระบบ Workload Automation หรือ Job Scheduling เดิม ๆ ไปสู่ระบบที่มีความยืดหยุ่นและความสามารถที่มากขึ้น เช่น Stonebranch Hybrid IT Automation จะช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานทางด้าน IT ในองค์กรของคุณได้

Stonebranch Hybrid IT Automation: สิ่งที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพสูงกว่า

Stonebranch เป็นผู้นำด้าน Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs) ที่เน้นความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงในการทำงาน โดยมีความสามารถที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหลาย ๆ ด้าน โดยมีความสามารถที่หลากหลาย คือ

 • ให้บริการทั้งในรูปแบบ SaaS-based หรือ On-Prem-based ใน Platform เดียวกัน โดยทำงานร่วมกับระบบต่างๆในสภาพแวดล้อม On-prem, Cloud หรือ Hybrid ได้ใน Solution เดียว
  • เป็นการพัฒนาจากระบบบริหารจัดการ Bath Job Scheduling เดิมๆ ในการทำงานโดยอัตโนมัติ (workload automation) โดยให้การทำงานในรูปแบบเรียลไทม์ โดยใช้วิธีการที่ทันสมัยในรูปแบบ Event-based Automation ซึ่งเป็นระบบที่ฉลาด, อัตโนมัติและใช้งานได้ง่ายบน Platform เดียวกันในทุกๆ สภาพแวดล้อม ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือและวิธีการทำงาน
 • สามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน IT ที่หลากหลาย เป็นระบบ Automation Platform ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรสมัยใหม่ โดยเป็น Platform ที่มีความทันสมัยและฉลาด รองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น
  • Workload Automation
   • รวบรวมและเปลี่ยนการบริหารจัดการ Job Scheduler และงานทางด้าน IT เข้าสู่ศูนย์กลาง รวมไปถึง Business Process ทั้งหมดในองค์กร ด้วยความสามารถการบริหารจัดการแบบ Real-time Event-Based Automation
  • Data Center and Cloud Automation
   • บริหารจัดการสภาพแวดล้อง Hybrid IT ขององค์กร ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดอีกต่อไป สามารถทำการบริหารจัดการจากส่วนกลางในลักษณะ End-to-End Automation ทั้งบนสภาพแวดล้อมแบบ Private, Public และ Multi-cloud

 

 • Data Pipeline Orchestration
  • บริหารจัดการและสร้าง Workflow ที่สามารถทำงานในลักษณะ End-to-End Data Pipeline ได้ครบทุกๆความต้องการ สามารถใช้กระบวนการทำงานของ DataOps ในขณะที่ยังสามารถเห็นและควบคุมการทำงาน พร้อมๆกับให้บริการ End-user Self-Service Automation ได้

 • DevOps Automation
  • ทีมงานพัฒนาโปรแกรม และทีม IT Operation สามารถทำงานใช้งานและได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยสามารถใช้งานในลักษณะ Infrastructure-as-Code และ Jobs-as-Code และนำ Tools ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วมาทำงานร่วมกันภายใต้ CI/CD toolchain

 • Managed File Transfer (MFT)
  • การจัดการการโอนถ่ายข้อมูลแบบ Real-time ระหว่างระบบที่หลากหลายตั้งแต่ Mainframe, Private Cloud, Public Cloud จนถึง Micro Service เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่าย รวมไปถึงการจัดการโอนถ่ายไฟล์ระหว่าง Business-to-Business (B2B) ไปมาระหว่างธุรกิจสามารถทำได้ในระบบเดียว
 • Self Service Automation
  • การให้ผู้ใช้งาน (User) สามารถดำเนินการใช้บริการในระบบต่างๆที่ต่อเชื่อมด้วยตนเองในรูปแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการให้บริการภายในองค์กร และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการโดยไม่ต้องรอคอยกระบวนการทำงานด้วยคน โดยสามารถสร้างเงื่อนไขและ Workflow การทำงานที่ซับซ้อนตามการใช้งานได้

 

 • เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแตกต่างของ Stonebranch Workload Automation ช่วยให้การจัดการระบบ Hybrid IT Automation เป็นไปได้และด้วยความง่ายดาย
  • Centralized Control
   • บริหารจัดการ Job Scheduler, Workload, File Transfer, และ IT Automation ทั้งหมดได้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียว รวมไปถึงการตรวจสอบและแก้ไขได้ในที่เดียว
  • Always-On Availability
   • สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบ Workload Automation ที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา ระบบ Intelligent Event-based Automation ที่ทันสมัยช่วยให้ไม่ต้องมี Downtime ในการจัดเตรียม Daily Plan Batch Jobs ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีหยุดระบบ
  • Limitless Integration
   • ระบบสามารถเชื่อมต่อทั้ง Platform และ Application ตั้งแต่ Mainframe ไปจนถึง Cloud ทั้งในรูปแบบ Agent และ Agentless สามารถใช้งานการเชื่อมต่อที่ Stonebranch มีจัดเตรียมไว้ให้ หรือ ผู้ใช้งานสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงสามารถ Download จาก Stonebranch Integration Hub ซึ่งเป็น Open-source โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น Red Hat OpenShift หรือ SAP Hana เป็นต้น

 • Low-Code User Experience
  • ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักพัฒนาระบบหรือไม่ต้องเขียนโปรแกรมใดๆ ในการสร้างระบบ Automation ลืมเรื่องการเขียน Script ได้เลย สามารถสร้างและใช้งาน Workflow ด้วย Drag-and-Drop ผ่าน Web Browser User Interfaces ที่ใครๆก็ใช้งานได้
 • Reports and Business Intelligence
  • สามารถใช้งาน Dashboard และ Report ที่ตอบสนองและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ในลักษณะ Real-time สามารถแสดงผล SLA เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

Stonebranch Platform: Universal Automation Center

Universal Automation Center เป็นหัวใจหลักของ Platform ที่จะช่วยให้สามารถช่วยให้คุณทำงานกระบวนการธุรกิจได้โดยอัตโนมัติ จัดการการถ่ายโอนไฟล์อย่างปลอดภัยหรือขยายโซลูชันการจัดการงานดั้งเดิมไปทั่วองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้สามารถครอบคลุมทุกๆความต้องการที่ฉลาดขึ้นและง่ายขึ้น

Universal Automation Center ประกอบไปด้วย:

 • Universal Controller (UC) เป็นส่วนหลักของระบบบริหารจัดการงานที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการออกคำสั่งในการทำงานทั้งหมด โดยมีการทำงานทั้งหมดผ่านทาง Web Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ทั้ง On-prem, Cloud หรือ Hybrid IT
 • Universal Agent/Agentless เป็นส่วนที่ใช้งานการติดตั้งทั้งแบบ Agent และ Agentless เพื่อใช้ในการทำงานที่ระบบปลายทาง โดยสามารถทำงานได้บนทุกๆสภาพแวดล้อมตั้งแต่บน Mainframe ไปจนถึง Micro-Service และยังสามารถเชื่อมต่อในลักษณะ API ได้ในทุกๆรูปแบบ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบปลายทาง

 • Universal Data Mover (UDM) เป็นระบบบริหารจัดการถ่ายโอนไฟล์ Managed File Transfer (MFT) ที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งใน Universal Agent ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ที่มีการทำงานบน Stonebranch โดยสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลดั้งเดิม เช่น FTP, SFTP, FTPS หรือใช้ระบบการถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลของ Data Mover เอง ซึ่งจะมีความสามารถที่เหนือกว่า เช่น การทำการบีบอัดข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล และการทำ Network Fault-Tolerant และ Resume เป็นต้น
 • Universal Data Mover Gateway (UDMG) เป็นระบบบริหารจัดการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างภายในองค์กรและบุคคลภายนอก (B2B) เช่น บริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้ขาย โดยอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Data Mover ที่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลมีความปลอดภัยและควบคุมตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
 • Universal Integration Platform เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ทั้งในส่วนของข้อมูล, Workflow หรือ Business Services และ Business Process ซึ่งมี Pre-build Integration มากกว่า 100 รายการที่สามารถเชื่อมต่อได้ และยังสามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติหลักของ Stonebranch ที่แตกต่างไปคือ:

 • ความยืดหยุ่น: มีสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับระบบที่ต่างกันได้ เช่น ระบบที่อยู่บนภายในองค์กร (On-Premises) และระบบคลาวด์ (On-Cloud) ได้ในระบบเดียว และสามารถขยายการเชื่อมต่อ (Integration) กับระบบต่างๆได้ไม่จำกัด
 • ประสิทธิภาพสูงและรองรับอนาคต: มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ตั้งแต่ Mainframe ไปจนถึง Container ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดการทรัพยากร IT: มีความสามารถในการจัดการทรัพยากร IT อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น SAP, Oracle, IBM, Microsoft เป็นต้น ซึ่งช่วยให้องค์กรของคุณสามารถรวมระบบ IT ที่มีอยู่และใช้งานได้ร่วมกันในรูปแบบที่เป็นระบบเดียวกัน
 • การประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย: ช่วยลดการต้องมีการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนการทำงานด้าน IT ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทีม IT องค์กร รวมไปถึงการที่มี Simple Licensing Model ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง โดย License จะมาพร้อมกับเครื่องมือและความสามารถทั้งหมด ทำให้ประหยัดและคุ้มค่ากว่า

ด้วยคุณสมบัติและความสามารถที่ทันสมัยของ Stonebranch Hybrid IT Automation นี้ การเปลี่ยนจากระบบ Workload Automation/Job Scheduling แบบเดิมมาใช้ Stonebranch จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของ Stonebranch หรือต้องการทดสอบใช้งานสามารถติดต่อได้ที่

https://www.askme.co.th/products/automation‐system/stonebranch/

AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.

บจก. อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์

เลขที่ 108  อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 801

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

โทร: 02-245-1335-7

Website: https://www.askme.co.th/

Hot Line: (+66) 87-913-7770

Facebook: https://www.facebook.com/askmesolutions/

Official LINE ID: @askme