หน้าแรก Data Center จริงหรือที่ว่า อนาคตดาต้าเซ็นเตอร์จะหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจน?

จริงหรือที่ว่า อนาคตดาต้าเซ็นเตอร์จะหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจน?

แบ่งปัน

เป็นที่รู้กันว่าดาต้าเซ็นเตอร์ยุคปัจจุบันต้องพึ่งพาแหล่งไฟฟ้าที่เสถียรมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอุปกรณ์กายภาพทั้งหลายไปจนถึงระบบทำความเย็นที่เข้าถึงแทบทุกส่วนของระบบไอที ไฟฟ้าจึงถือเป็นเชื้อเพลิงสำคัญของธุรกิจไอที เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสำหรับเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้งาน

ในสหรัฐฯ มักพึ่งพาบริการไฟฟ้าจาก “Grid” ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ แต่นับวันโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวก็ยิ่งเก่า ความต้องการก็ยิ่งพุ่งสูง หรือแม้แต่มีความเสี่ยงเรื่องอันตรายทางไซเบอร์ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบจ่ายไฟ รวมไปถึงเรื่องก๊าซเรือนกระจกอีก

โชคดีที่มีทางเลือกอื่นนอกจากไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากว่า เช่น ไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือใช้ความร้อนใต้พิภพ แต่ก็ยังมีการนำมาใช้งานค่อนข้างช้า พลังงานนิวเคลียร์ก็แทบจะเลือนหายออกไปจากอเมริกาแล้ว

จึงเป็นโอกาสของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่จะเข้ามาแทนที่ปิโตรเลียม ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจนเหลือศูนย์ได้ แถมยังเสถียรสู้กับพลังงานแหล่งอื่นได้อีก ข้อเสียอย่างเดียวคือการจ่ายออกมาเป็นกระแส DC ซึ่งเราก็ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงกลับมาก็ได้

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Datacenterknowledge