หน้าแรก Vendors เชิญร่วมงาน Webinar : เตรียมความพร้อมทางไซเบอร์ ด้วย IBM Flash System (14 มิ.ย.)

เชิญร่วมงาน Webinar : เตรียมความพร้อมทางไซเบอร์ ด้วย IBM Flash System (14 มิ.ย.)

แบ่งปัน

ปัจจุบันเรื่องของ ข้อมูล และ การจัดเก็บข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญภายในองค์กร ที่ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หรือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงภัยคุกคามทางระบบอินเตอร์เน็ต (Cyber Attack) หรือ Ransomware

ดังนั้นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยป้องกันภัยคุกตามต่าง ๆ ได้ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทาย อย่างมากในการเลือก Storage Solution ที่มีความเหมาะสมกับการทำงาน มีความปลอดภัยสูงสุด และมีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการคัดเลือก storage ให้เหมาะสมกับ workload ของงาน

โดยทาง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ Preparing for the Cyber Pandemic with IBM FlashSystem” โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วัน : อังคารที่ 14 มิถุนายน 2022
เวลา : เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย : Zoom
ผู้บรรยาย : วิทยากรจาก IBM และ CU

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– IBM FlashSystem สำหรับ Entry Enterprise Workload
– เตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทาง Cyber
– Data Resilience ความท้าทายของ Storage Solutions
– IBM FlashSystem Cyber Vault คืออะไร ช่วยองค์กรกู้คืนข้อมูลจากแรนซัมแวร์และการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lQAguPCOTBKsICNjoJkyEA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-001-9973 หรือ webinar@enterpriseitpro.net