หน้าแรก Home feature งานเข้า ! ใครนำ Notebook, กล้อง, นาฬิกา ออกนอกประเทศต้องแจ้งศุลกากร ด้วยจร้า !!!

งานเข้า ! ใครนำ Notebook, กล้อง, นาฬิกา ออกนอกประเทศต้องแจ้งศุลกากร ด้วยจร้า !!!

แบ่งปัน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60 / 2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ลงนามโดย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลากร โดยมีเนื้อหาใจความเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีศุลกากรเกี่ยวกับของติดตัว โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไอทีอย่างพวกเราคือ ประเด็นข้อ 4 เรื่องการรับแจ้งอของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวไป

โดยในข้อนี้สรุปสาระใจความสำคัญมาได้ว่า ผู้ที่จะไปต่างประเทศ ที่พกอุปกรณ์เช่น Notebook, กล้อง VDO, กล้องถ่ายรุป หรือ นาฬิกา ซึ่งเป็นของส่วนตัวหรือของเก่าที่ใช้แล้ว จะต้องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะมีใบรับแจ้งไว้ให้ตอนแบกกลับมาเข้าประเทศจะได้ไม่ต้องเสียอากร !!

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ได้เลย http://www.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=14223132414c505f4c464b4c464b4a