หน้าแรก Storage Backup Solution VDO Webinar : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ

VDO Webinar : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ

แบ่งปัน

สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Empowering Data driven by AI-Ready for your Business เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจของคุณ” สามารถติดตามได้จาก VDO นี้

โดย VDO ชิ้นนี้ โซลูชั่นด้านการจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะจากทาง Western Digital ที่จะมาแนะนำเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการใช้งานดิสก์และสตอเรจในงานที่แตกต่างกัน ตลอดจนคุณจะได้พบกับกรณีศึกษา ที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ
การบริหารจัดการข้อมูลระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด (Smart Security), การบริหารจัดการข้อมูลระบบไฟจราจร (Smart City) การบริหารจัดการข้อมูลทางสาธารณะสุข (Smart Health) เป็นต้น บรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย