หน้าแรก Storage Backup Solution VDO : แนวปฏิบัติ 10 ประการเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

VDO : แนวปฏิบัติ 10 ประการเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งปัน

VDO เรื่อง แนวปฏิบัติ 10 ประการเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยท่านจะได้พบกับเรื่องราวในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลภายในองค์กร เช่น

– กรอบแห่งความปลอดภัย NIST Cybersecurity Framework
– การแบ็กอัพ Kubernetes ด้วย Kasten K10 โดย Veeam
– แพลตฟอร์มในการป้องกันแบบครบถ้วน
– การบริหารจัดการและการป้องกันเครื่อง Virtual Machine ในองค์กร
– การลดความรุนแรงของ Ransomware ด้วยเทคนิค 3-2-1-1-0
– วิธีในการจัดการการกู้คืนข้อมูล ที่สะดวก ง่าย และไม่ซับซ้อน
– และอื่นๆ เป็นต้น

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที