หน้าแรก Cloud UIH แนะนำบริการใหม่ BoD “แบนด์วิธออนดีมานด์” ปรับลดได้ตามใจคุณ

UIH แนะนำบริการใหม่ BoD “แบนด์วิธออนดีมานด์” ปรับลดได้ตามใจคุณ

แบ่งปัน

ยูไอเอช เปิดตัวนวัตกรรมบริการ “แบนด์วิธออนดีมานด์” บริการปรับเพิ่มลดความเร็วการรับส่งข้อมูลได้ทันที เสริมประสิทธิภาพองค์กร สู่ดิจิทัลไทยแลนด์

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีเป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนานวัตกรรมการผลิต การบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ โดยยูไอเอช ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร จึงพัฒนานวัตกรรมการบริการตอบสนององค์กรธุรกิจเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ด้วยบริการ “แบนด์วิธออนดีมานด์” (Bandwidth on Demand หรือ BoD) เครื่องมือปรับเพิ่มลดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (แบนด์วิธ) ช่วยให้องค์กรรับส่งข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจขององค์กร