หน้าแรก Cloud TTNI นำเสนอระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประสิทธิภาพสูง จาก Leap Solutions Asia เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมั่นใจ

TTNI นำเสนอระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประสิทธิภาพสูง จาก Leap Solutions Asia เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมั่นใจ

แบ่งปัน

ปณิธานและวิสัยทัศน์ที่สำคัญของ TT Network Integration (Thailand) -TTNI คือการมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้ลูกค้า คอยให้ความช่วยเหลือรวมถึงป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของผู้ใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดเตรียมเทคโนโลยีใหม่ๆ นำเสนอลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้

TTNI ให้บริการโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแก่องค์กรต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ TTNI คือบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตในประเทศไทย ทั้งในกลุ่มของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ และ ชิ้นส่วนของรถยนต์ โดยบริการต่างๆ ประกอบด้วย

1. บริการจัดเตรียมระบบและเครือข่าย (System Integration และ Network Integration) รวมถึงการให้บริการด้านระบบความปลอดภัย (Security) ทางสารสนเทศ
2. บริการดูแลและให้คำแนะนำ (Helpdesk) โดยทำงานในลักษณะ 24×7 ดูแลในส่วนของแอพพลิเคชั่นและโครงสร้างพื้นฐานให้ลูกค้า รวมถึงติดตามการบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
3. บริการธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare Business) เช่น ให้บริการระบบการสแกนภาพทางการแพทย์
4. บริการด้านการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบงานด้านยนตรกรรมโดยเฉพาะ

Mr. Tsuyoshi Yamada ประธานบริษัท TTNI กล่าวว่าปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของบริษัท มากกว่า 500 รายทั้งใน และต่างประเทศ เนื่องด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของญี่ปุ่น ทำให้ TTNI ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Mr. Tsuyoshi Yamada ประธานบริษัท TTNI

ด้านคุณอุดมสุข ถาวรสถิตย์ ผู้จัดการอาวุโส กล่าวว่า TTNI เป็นผู้ให้คำปรึกษาลูกค้าในการตัดสินใจเลือกสินค้าไอทีมาใช้ในองค์กร ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล และความต้องการของลูกค้า จึงต้องพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยหลายๆ ด้าน มาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อกำหนด และกฏเกณฑ์ (Compliance) ที่สำคัญของลูกค้า รวมถึง การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่, มีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด, ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือไม่ รวมถึงการให้บริการหลังการขายของโซลูชั่นดังกล่าว เป็นต้น เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่เหมาะสม นำเสนอให้ลูกค้า

ข้อได้เปรียบของการคัดสรรโซลูชั่นและบริการด้านไอทีของ TTNI มีอิสระในการเปรียบเทียบโซลูชั่นและการบริการด้านไอทีได้หลากหลายกว่าบริษัทอื่น ทำให้โซลูชั่นและบริการของ TTNI สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจร

คุณอุดมสุข ถาวรสถิตย์ Division Manager และคุณธนเทพ บูรณะภากรณ์ Group Leader บริษัท TT Network Integration (Thailand) Co,.Ltd.

คุณอุดมสุขกล่าวต่อไปว่า ทีมงานของ TTNI นั้น นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นและบริการด้านไอทีแล้ว พวกเรายังเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมองค์กรของลูกค้าที่ดูแลเป็นอย่างดี นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกผู้วางระบบไอทีให้ ทั้งนี้เมื่อ TTNI เข้าใจลูกค้าได้มากกว่า จึงสามารถนำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีประสิทธิภาพมาเสริมกับระบบเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นส่วนมากจะเน้นความพิถีพิถันและมาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์ในระดับสูง ซึ่ง TTNI มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่นมาโดยตลอด จนทำให้ TTNI ได้รับการยอมรับจากลูกค้าญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

TTNI นำเสนอระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบัน TTNI ได้นำเสนอโซลูชั่นไอทีให้แก่ลูกค้ามากมาย รวมถึงโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งทาง TTNI นำเสนอบริการ Leap GIO Cloud ของ Leap Solutions Asia เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของ TTNI ส่วนการบริการระบบคลาวด์ที่นำเสนอให้แก่ลูกค้านั้น มีหลายรูปแบบ เช่น การนำไปเสริมกับระบบของ TTNI เดิม เช่นระบบความปลอดภัย (Security) เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอระบบคลาวด์ ทั้ง Leap GIO Public, Leap GIO Private และ SAP Cloud ของ Leap Solutions Asia ให้ลูกค้าโดยตรง

คุณอุดมสุข กล่าวเสริมว่า TTNI ประทับใจกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งของ Leap Solutions Asia เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากบริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีการรับประกันระบบด้วย SLA สูงถึง 99.99% รวมถึงการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริการจัดการสารสนเทศ และการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับสากลรวมถึงเรื่องความปลอดภัยทางสารสนเทศของระบบคลาวด์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าที่ได้ใช้งานระบบคลาวด์จากทาง Leap Solutions Asia ยังไม่เคยประสบปัญหาแต่อย่างใด ประกอบกับการบริการที่ทางทีมงานของ Leap Solutions Asia ได้ดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันลูกค้าหลายๆ ราย เริ่มหันมาพิจารณาบริการระบบคลาวด์มากขึ้น จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของ TTNI ในการนำเสนอระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งจาก Leap Solutions Asia ให้ลูกค้ารายอื่น ต่อไป

Leap Solutions Asia (LSA) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง T.C.C. Technology Co., Ltd (TCCtech) ผู้นำการให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และ Internet Initiative Japan Inc. (IIJ) หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และคลาวด์สำหรับองค์กรรายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Leap Solutions Asia (LSA) สามารถติดต่อได้ที่ Main Line: (+66) 2.626.6939,
sales@leapsolutions.co.th, www.leapsolutions.co.th