หน้าแรก News & Event สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือหัวเว่ย เร่งเสริมแกร่งศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือหัวเว่ย เร่งเสริมแกร่งศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

แบ่งปัน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกระดับ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม

 บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามารถและประสิทธิภาพของผู้บริหาร และการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจะเน้นถึงองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำธุรกิจและผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่องค์กรต้องมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและอัจฉริยะ (SMART) ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อาทิ คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมถึงสร้างทีมผู้บริหารที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่พร้อมปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้

คุณนิธิ ภัทรโชค ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ TMA จะได้ร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยกันพัฒนาการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง อันจะเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักในระยะยาวของ TMA ให้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยโครงการสำหรับผู้นำองค์กรด้านดิจิทัลที่ TMA ร่วมมือกับหัวเว่ยภายใต้ความร่วมมือนี้จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้”

มร. เดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. 2566 Huawei ASEAN Academy (Thailand) ได้อบรมบุคลากรด้าน ICT ไปแล้วกว่า 13,000 คน ทั้งในด้านเครือข่าย ระบบคลาวด์ และพลังงานดิจิทัล ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ TMA ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการยกระดับศักยภาพของผู้บริหาร โครงการนี้หัวเว่ยได้พัฒนาหลักสูตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับผู้บริหารระดับ ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความโดดเด่นในด้านดิจิทัล หลักสูตรการจัดอบรมจะครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ที่สําคัญ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการจัดแสดงงานด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง TMA และหัวเว่ย ประเทศไทย จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น”

สำหรับโปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถความร่วมมือแรกระหว่าง หัวเว่ยและ TMA จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารด้วยโมดูลการเรียนรู้ระดับที่ได้รางวัลมาแล้ว ผสมผสานกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ศกนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ TMA โทร. 02 319 7677