หน้าแรก News & Event วช. หนุนสร้าง “เกมเดอะเวิร์ส” ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

วช. หนุนสร้าง “เกมเดอะเวิร์ส” ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

แบ่งปัน

ม.ศิลปากรผนึกอุตสาหกรรมเกม เดินหน้าบูรณาการเทคโนฯ พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พัฒนาเกมเดอะเวิร์ส ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก สร้างความเข็มแข็งให้อุตสาหกรรมฯ พร้อมพัฒนาบัณฑิตเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงกับมืออาชีพ ล่าสุดได้พัฒนาเกมเดอะเวิร์ส (THE VERSE) ที่สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยในรูปแบบเกมสําหรับคนยุคดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นโดย “ธัชชา”

ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีทำงานแบบบูรณาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับคณะต่างๆ รวมทั้งบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ มาร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาเกม โดยวางแนวเกมเป็น Puzzle Adventure เนื้อเรื่องมีความท้าทาย เรื่องราวของชายหนุ่ม “วี” ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เดินทางออกผจญภัยในโลกที่ถูกสร้างจากคำกลอนที่กำลังแตกสลาย โดยในเกมได้ดึงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมาเดินเรื่อง อาทิ นางเงือก ผีเสื้อสมุทร ร่างทรงชีเปลือย ฯลฯ ให้ผู้เล่น (ตัวละครชายหนุ่มชื่อวี) ต้องตามหาสมุดคำกลอน เข้าไปพิชิตแต่ละด่านเพื่อไม่ให้ตัวละครต่างๆ ที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเป็นเพียงตัวอักษรในโลกที่ไร้ซึ่งคำกลอน