หน้าแรก News & Event รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ซื้อกิจการ Optimity เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ของโซลูชันด้านการวางแผนซัพพลายเชนต้นทางการผลิตแบบครบวงจร

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ซื้อกิจการ Optimity เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ของโซลูชันด้านการวางแผนซัพพลายเชนต้นทางการผลิตแบบครบวงจร

แบ่งปัน

 รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ผู้ให้บริการโซลูชันการวางแผนซัพพลายเชน และการวางแผนการค้าปลีกแบบครบวงจรประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท Optimity ผู้ให้บริการด้านการวางแผนซัพพลายเชน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มค้าปลีกและซัพพลายเชนของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ด้วยระบบวางแผนการผลิตรายวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดตารางการผลิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร

นายมิกโก คาไคนัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน การเข้าซื้อกิจการ Optimity จะช่วยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคกับต้นทางของการผลิต ให้ประสานการทำงานกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค จะสามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพแผนการทำงานและกำหนดแผนการผลิต  พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการะดับสินค้าคงคลัง รวมถึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ยังช่วยเร่งวิสัยทัศน์ของเราไปสู่ระบบซัพพลายเชนที่มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยประสานการทำงานกับระบบอื่น และรวมการตัดสินใจในการวางแผนอุปสงค์และอุปทานของตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อลดต้นทุนและผลิตภัณฑ์ที่สูญเปล่า ทั้งนี้ รีเล็กซ์ยินดีต้อนรับทีมงาน Optimity สู่ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ อย่างอบอุ่น”

Optimity ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ระดับโลกในสวีเดนและสำนักงานในประเทศต่างๆทั่วโลก ให้บริการโซลูชันการวางแผนซัพพลายเชนและโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบครุมโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ Optimity ยังสามารถช่วยให้ลูกค้า มีความสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดตารางการผลิตโดยละเอียด โดยการบริการของ Optimity ประกอบด้วย การวางแผนความต้องการ การวางแผนและกำหนดเวลาการผลิต การวางแผนอุปทาน การวางแผนการจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการวางแผนปฏิบัติการและการขายในระดับกลยุทธ์ จากประสบการณ์ของ Optimity ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 80 รายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงในอุตสาหกรรมการผลิตที่ซับซ้อน Optimity จะเข้ามาช่วยเสริมความเชี่ยวชาญของ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ในตลาดค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น