หน้าแรก Networking & Wireless Fiber Optic ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบฟิสิคอล ช่วยลดดาวน์ไทม์บนเครือข่ายได้ดีกว่า

ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบฟิสิคอล ช่วยลดดาวน์ไทม์บนเครือข่ายได้ดีกว่า

แบ่งปัน

ทาง Planet IRM และ Fluke Networks ได้ผสานเอาระบบ LinkWare Live เข้ามาอยู่ในโซลูชั่นซอฟต์แวร์อย่าง Planet Infrastructure Relationship Management ทำให้ลูกค้าเข้าถึงผลการทดสอบสายเคเบิลอย่างละเอียด ได้จากแผนผังองค์ประกอบทางกายภาพบนเครือข่ายได้โดยตรง สร้างมุมมองใหม่ที่เราเรียกว่า “จากแผนผังเครือข่ายสู่แผนผังการเดินสายเคเบิล” ซึ่งในครั้งนี้ทาง Fluke ได้เชิญ Planet เข้ามาแนะนำโซลูชั่น และประโยชน์ที่ได้จากการผสานระบบเข้าด้วยกันดังต่อไปนี้

มีผลการศึกษามากมายที่เผยว่า ระดับชั้นกายภาพนั้นส่งผลต่อดาวน์ไทม์บนเครือข่ายทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 80% อันเป็นผลมาจากการพึ่งพาทูลอย่าง Network Management Software (NMS) มากเกินไป โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทูลจัดการบน Physical Layer มากเพียงพอ ช่องว่างที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นำมาสู่การจับเข้าคู่กันระหว่างบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่รองรับอยู่เบื้องหลัง จนเกิดเป็นการผสานระบบครั้งใหญ่ในรูปของ “แผนผังเครือข่ายที่ลึกถึงแผนผังการโยงสาย” สำหรับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ผ่านระบบคลาวด์/SaaS แบบ Next-Gen อย่าง Planet IRM และ LinkWare Live

ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานระดับกายภาพกำลังเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น โซลูชั่นซอฟต์แวร์จัดการเลเยอร์กายภาพผ่านคลาวด์/SaaS ในตลาดกลับไม่ได้เติบโตรองรับความต้องการดังกล่าว ทำให้หลายองค์กรใช้ประโยชน์จากทูลเหล่านี้ได้จำกัด แม้ทูลอย่าง NMS จะสามารถตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าแทบไร้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนลำดับชั้นกายภาพ (ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์, การกระทำโดยเจตนา, การเชื่อมต่อไม่แน่นหนาพอ, การติดตั้งสายเคเบิลไม่เหมาะสม, ใช้สายผิดประเภทกับรูปแบบการใช้งาน, การไม่ได้ตรวจเทียบมาตรฐาน เป็นต้น)

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ยังกังวลเกี่ยวกับการดูแลด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ที่ผสานรวมกันทั้งส่วนของกายภาพและเวอร์ช่วล ยิ่งการโจมตีบนเครือข่ายทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะแรนซั่มแวร์ที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ความสามารถในการมองเห็นองค์ประกอบทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (ในแต่ละลำดับชั้น และการพึ่งพาระหว่างกัน) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

Planet IRM

โซลูชั่น Planet IRM คอยจัดทำเอกสารรายงาน จัดการ และตรวจติดตามข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญ ทั้งส่วนของ Inside Plant, Outside Plant, Data Center (DCIM), User Work Areas และ Wide Area Network Circuit โดย Planet IRM คอยผสานข้อมูลทุกอย่างที่ปกติเคยเก็บแยกกันคนละสเปรดชีท, ไฟล์ CAD, ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง, หรือจากโซลูชั่นต่างๆ มาสร้างเป็นมุมมองรวมใหม่ที่จำลองภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมบนเครือข่ายไอทีขององค์กร ซึ่งการผสานรวมการจัดการมาอยู่ในศูนย์กลางเดียวกัน ให้มุมมองภาพรวมเดียวกันที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ, อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ, กระบวนการทำงาน, และการจัดการระบบที่เกี่ยวข้อง ทำให้องค์กรสามารถดูแลทุกอย่างได้ต่อเนื่องครบถ้วน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการยิบย่อย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อใช้ตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านการดำเนินงานและด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบุหาความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว, เร่งความเร็วการแก้ปัญหา, และลดดาวน์ไทม์บนเครือข่ายได้ในที่สุด

ฟีเจอร์ที่ได้จากการผสานระหว่าง Planet IRM และ LinkWare Live

Planet IRM เปิดให้ผู้ใช้ได้วางแผน ออกแบบ และจัดการโครงการวางระบบสายเคเบิลทั้งบริเวณภายในและภายนอก ใช้ประเมินความยาวสายเคเบิลที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายประมาณการสำหรับโครงการ เมื่อออกแบบระบบสายเคเบิลเสร็จเรียบร้อยแล้ว Planet IRM จะเรียบเรียงข้อมูลการติดตั้งที่จำเป็นทุกอย่างออกมาเป็นเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนวางระบบเสมือนจริง (As-Built), กำหนดการลากสายเคเบิล, การเชื่อมต่อเข้าหัวสายเคเบิล, และรายงานการบริหารจัดการเชื่อมต่อสายพร้อมกับกำหนดชื่อสายเคเบิลแต่ละเส้น

โดยรหัสของสายที่ติดตั้งจะถูกส่งไปยัง LinkWare Live เพื่อกำหนดชื่อสาย ใช้ในการทดสอบ และตรวจเทียบมาตรฐาน เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ข้อมูลการทดสอบโดยสรุปจะถูกส่งจาก LinkWare Live ไปยัง Planet IRM ด้วยการเชื่อมต่อผลการทดสอบแต่ละอย่างโดยตรงไปยัง LinkWare Live การผสานการทำงานระหว่าง Planet IRM กับ LinkWare Live อย่างเต็มรูปแบบทั้งตัวโปรเจ็กต์ใหญ่และโปรเจ็กต์ย่อยเช่นนี้ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบสถานะงานทดสอบได้อย่างครบถ้วนขณะที่มีการอัพโหลดผลขึ้นมา นอกจากนี้ยังทำให้ข้อมูลแบบแปลนเสมือนจริง, ภาพ CAD, และรายงานทั้งหลายที่สร้างขึ้นนั้นมีข้อมูลสายเคเบิลที่ได้จาก LinkWare Live พ่วงมาด้วย

หลังจากติดตั้งแล้ว ยังสามารถใช้ Planet IRM ในการสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย โดยทาง Planet ได้ผนวกรวมระบบจาก BMC Helix/Remedy เข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลแก้ปัญหาตามคำร้องขอผ่านแอพ Helix/Remedy จะได้รับผลการทดสอบสายเคเบิลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่เป็นประเด็นด้วย หรือวิศวกรเครือข่ายที่กำลังอยากจะอัพเกรดลิงค์สายไฟเบอร์จาก 10G ไปเป็น 40G ก็สามารถดูรายงานของ LinkWare Live เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้หรือไม่ด้วยเช่นกัน

ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายที่สำคัญประกอบด้วยคำถามหลักๆ ได้แก่: อะไรอยู่ที่ไหน? เชื่อมต่อกับอะไร? ใครเป็นเจ้าของ? ถูกตรวจเช็คล่าสุดเมื่อไร? ผลการทดสอบล่าสุดเป็นอย่างไร? มีเซอร์วิสอะไรที่ต้องใช้กับองค์ประกอบนี้บ้าง? มีความต้องการทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง?

ซึ่งการที่เข้าถึงผลการทดสอบสายเคเบิลได้ง่ายและรวดเร็วผ่าน Planet IRM นั้น นอกจากอำนวยความสะดวกแล้ว การผสานข้อมูลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดย่อมทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลด้วย โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Planet IRM และการผสานการทำงานร่วมกับ Fluke Networks ได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้:

• สาธิตการใช้งานภายในหนึ่งนาที https://youtu.be/5hMp1a6f00Y
• วิดีโอแนะนำการผสานการทำงานร่วมกับ LinkWare Live https://youtu.be/Fk4NnH-7q88
• วิดีโอสอนการใช้งาน https://www.youtube.com/playlist?list=PLqOI5nlrXamJBDIaisYSMc1X7vNm8uzhj
• เว็บไซต์ของ Planet IRM https://planetirm.com/
• ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ https://www.flukenetworks.com/press-releases/fluke-networks-and-planet-associates-announce-integration-planet-irm-nexgen-and