หน้าแรก Networking & Wireless 5G Webinar : การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายด้วย Aruba Central (2 ก.ค. 2563)

Webinar : การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายด้วย Aruba Central (2 ก.ค. 2563)

แบ่งปัน

HPE Aruba และ Add in ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Optimized Your Campus Network with Aruba Central” ระบบเครือข่ายแบบ Campus Network ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่ Access Switch, Distribution Switch, Core Switch, Wireless Access Point, Controller, Data Center Switch อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น Firewall, Authentication Server และ อุปกรณ์อื่นๆ

การควบคุมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร และ สามารถรองรับอุปกรณ์ลูกข่ายต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อเข้ามาทั้ง PC, Smart Phone, Tablet และ อุปกรณ์ IOT จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี มาดูว่าระบบที่ว่าเป็นยังไง ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Optimized Your Campus Network with Aruba Central
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และ Add In
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

ท่านจะได้พบกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. ความต้องการเบื้องต้นของระบบเครือข่ายระดับองค์กร
2. ทำอย่างไรจึงจะสามารถรองรับอุปกรณ์ลูกข่ายได้อย่างหลากหลาย และ ปลอดภัย
3. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น Authentication Server, Firewall
4. แนะนำระบบบริหารจัดการแบบ Cloud Native : Aruba Central ESP
5. ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย AIOps

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่
https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/5415926223916/WN_gvdWQVM6QSqwCI4u86MNMQ

โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน