หน้าแรก Cloud 3 แนวทางในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายบน Public Cloud

3 แนวทางในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายบน Public Cloud

แบ่งปัน

จากที่หลายองค์กรต่างหันมาใช้พับลิกคลาวด์ ทำให้สถาปนิกด้านเครือข่ายเผชิญกับความท้าทายในการวางแผนเพื่อคอยตรวจสถานะและประสิทธิภาพของทั้งอุปกรณ์เครือข่าย และการเชื่อมต่อกับคลาวด์ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีลักษณะที่หลากหลายขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ บางเจ้าอาจเลือกใช้เครื่องมือที่ผู้ให้บริการคลาวด์จัดหาไว้ หรือในบางกรณีการใช้ทูลตรวจสอบเครือข่ายแบบเดิมก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า หรือบางองค์กรอาจมองหาเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายที่ออกแบบมาสำหรับบนคลาวด์เพื่อให้ได้ความสามารถในการมองเห็นและการแจ้งเตือนที่ดีที่สุด ซึ่งทาง NetworkComputing.com ได้มองความเหมาะสมในการเลือกใช้ทั้ง 3 ทางเลือกดังกล่าวไว้ดังนี้

การใช้ทูลตรวจสอบเครือข่าย
ที่ผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) มีให้

นับเป็นทางเลือกที่ถูกและเร็วที่สุดในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายบนคลาวด์ อย่างลูกค้าของ AWS ก็สามารถใช้ทูลที่มีให้อย่าง CloudWatch ในการตรวจสอบทราฟิกทั้งขาเข้าขาออกจากแต่ละอินสแตนซ์ EC2 ได้ นอกจากนี้ AWS ยังเปิดให้เข้าถึงข้อมูลโฟลว์ของลูกค้าผ่าน Virtual Private Cloud (VPC) ทำให้แอดมินสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนพื้นฐานสำหรับบันทึก Log และตัววัดโฟลว์ต่างๆ ได้ด้วย เพียงแต่จุดอ่อนของการใช้ทูลของ CSP คือ การที่จำกัดขอบเขตการใช้งานแค่คลาวด์เดียวที่ใช้บริการอยู่เท่านั้น ซึ่งกรณีที่ใช้งานหลายคลาวด์หรือไฮบริดจ์คลาวด์ก็จำเป็นต้องแยกใช้ทูลบนแต่ละคลาวด์ทำให้ไม่สามารถได้มุมมองภาพรวมแบบ End-to-End อย่างแท้จริง

การใช้ทูลตรวจสอบเครือข่ายแบบดั้งเดิม

เช่นการใช้ Ping, SMNP, และ NetFlow บนเครือข่ายพับลิกคลาวด์เท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้สามารถใช้ทูลเดียวกันกับที่ใช้บนเครือข่ายภายในองค์กรอย่าง LAN หรือ WAN ได้ แน่นอนว่าข้อเสียคือ เราไม่สามารถใช้ทูลคลาสสิกพวกนี้บนคลาวด์ได้ทุกกรณี เช่น อาจจะใช้บนบริการคลาวด์แบบ IaaS ได้ แต่ไม่สามารถรันบนคลาวด์แบบ PaaS หรือ SaaS ได้เป็นต้น

การหันมาใช้ทูลที่ออกแบบมาสำหรับ
วัดประสิทธิภาพเครือข่ายบนคลาวด์โดยเฉพาะ

ยิ่งทุกวันนี้หลายองค์กรต้องการความสามารถในการมองเห็นภาพรวมทั้งเครือข่าย จึงทำให้ผู้ผลิตในตลาดผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเครือข่ายหันมาออกแบบแพลตฟอร์มที่เจาะจงกับการทำงานบนคลาวด์มากขึ้น เช่น Cisco, ExtraHop, และ ThousandEyes เป็นต้น ทูลต่างๆ ได้แก่ตัววัดหรือ Probe, เอเยนต์บนคลาวด์, และระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงโพลิซีและเราท์ติ้งเชิงลึก ที่สามารถให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับสถานะของเครือข่ายไปจนถึงประสิทธิภาพจากในมุมของผู้ใช้ปลายทาง แม้จะต้องลงทุนทั้งค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการจัดการเพิ่มขึ้นก็ตาม

ที่มา : Networkcomputing