หน้าแรก Storage Backup Solution NetApp Cloud Volumes ONTAP ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลขั้นสูง สำหรับการใช้งานบน Multi-Cloud

NetApp Cloud Volumes ONTAP ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลขั้นสูง สำหรับการใช้งานบน Multi-Cloud

แบ่งปัน

ปัจจุบันมีระบบ Cloud เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากมายทั้งในระดับองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ปัญหาที่หลาย ๆ องค์กร อาจเผชิญอยู่หมือนกัน คือ ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการเริ่มต้นใช้งานระบบ Cloud การ Migrate Data หรือย้ายระบบ On-Premises ไปยังระบบ Public Cloud รวมถึงความซับซ้อนในการดูแลระบบ และการใช้งานของ User ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไป

วันนี้ NetApp ขอนำเสนอ NetApp Cloud Volumes ONTAP ที่จะเข้ามาช่วยให้การใช้งาน Cloud หรือการย้ายระบบโครงข่าย และระบบข้อมูลขององค์กรจากระบบแบบ On-Premises ไปใช้งานบนระบบแบบ Public Cloud ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ปลายนิ้ว ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแล และการใช้งานที่ สะดวก รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละองค์กร ใช้งานได้ต่อเนื่อง และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ มีความปลอดภัยสูง โดยใช้หลักการทำงานดังนี้

Unified Storage และ Resilient Architecture

เครื่องมือที่ใช้ดูแลระบบ Public Cloud ของ NetApp มีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกันในทุกๆ Cloud Platform เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อน พร้อมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน หากกรณีลูกค้ามีการใช้งาน Public Cloud ที่หลากหลาย

Cloud Volumes ONTAP สามารถรู้เท่าทันถึงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบ Public Cloud โดยจะแสดงแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการส่งผลกระทบต่อการใช้งาน หากมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้น ระบบสามารถโยกย้ายการใช้งานไปยังระบบ Cloud Zone อื่น หรือ DR site (Disaster Recovery Site) ได้ทันที เพื่อลดปัญหา ลดผลกระทบจากความเสียหาย ทำให้ลูกค้าสามารถได้ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง

NetApp เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการทำชุดสำรองของข้อมูลบนระบบ On-Premises ไปยังระบบ Cloud โดยการทำ Snap Mirror เพื่อสำรองข้อมูลไว้ได้หลาย ๆ ที่ และนี่คือหลักการทำ Data Protection หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้น หรือมีการย้ายระบบจาก On-Premises ไปยัง Public Cloud นั่นเอง อีกทั้งเรายังมีการทำ Cloud Backup Service เพื่อใช้ในการ Backup และ Restore ข้อมูลบนระบบ Cloud ได้อย่างยั่งยืนและเพียงพอต่อการใช้งานขององค์กร

Optimization Resources

Cloud Volumes ONTAP เป็น Software ที่ทำงานบนระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการข้อมูลซ้ำซ้อน การบีบอัดข้อมูล การทำ Thin Provisioning เพื่อจัดการให้ใช้งานพื้นที่ Storage อย่างคุ้มค่าที่สุด ทำ Cloning Storage เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลขององค์กร

Security and Compliance

Cloud Volumes ONTAP มีการทำ Data Encryption ทั้งในระบบการส่งข้อมูลและส่วนอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลและพร้อมป้องกันข้อมูลจาก Virus และ Ransomware ช่วยให้องค์กรมีความวางใจในการใช้งานผ่านระบบ Public Cloud ได้มากขึ้น

Cloud Volumes ONTAP เรายังมีการ Integrate กับ Data Sense ซึ่งเป็นระบบ AI เพื่อช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจในข้อมูลที่เป็น Sensitive Data ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น โดยสามารถแบ่งข้อมูลได้ตามระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ อาธิเช่น GDPR, CCPA, HIPAA และอื่นๆ

Control and Automation

Cloud Volumes ONTAP เราใช้หลักการ Multi-Cloud Data Management มาดูแลจัดการการใช้งานภายในองค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้องระหว่าง Application กับ User Data โดยใช้หลักการทำงาน Workflows แบบ Automation ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ความรวดเร็ว ลดปัญหาในการจัดการ ที่สำคัญยังช่วยลด conflict ของการทำงานระหว่างแผนกได้อย่างดีเลยทีเดียว

จากประสิทธิภาพการทำงานของ NetApp Cloud Volumes ONTAP องค์กรสามารถมั่นใจได้เลยว่า ระบบ On-Premises ขององค์กรที่จะย้าย หรือไปทำงานร่วมกับระบบ Public Cloud นั้น จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การดูแลจัดการระบบง่ายขึ้น ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายขึ้น บนระบบความปลอดภัยของ NetApp อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ ลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายนั้นได้

อินแกรม ไมโคร มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ Solution การสาธิตการใช้งาน และการติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ NetApp โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: TH-netapp@ingrammicro.com