หน้าแรก Vendors Microsoft ไมโครซอฟท์ออก Patch Tuesday ประจำเดือนมีนาคม 2024 แก้ไขช่องโหว่หลายรายการ

ไมโครซอฟท์ออก Patch Tuesday ประจำเดือนมีนาคม 2024 แก้ไขช่องโหว่หลายรายการ

แบ่งปัน

ไมโครซอฟท์ออก Patch Tuesday ประจำเดือนมีนาคม 2024 โดยมีการเผยแพร่การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับช่องโหว่ 60 ช่องโหว่ รวมถึงช่องโหว่การรันโค้ดจากระยะไกล (RCE) จำนวน 18 ช่องโหว่

การอัปเดตแพ็ตช์ครั้งนี้ แก้ไขช่องโหว่ที่สำคัญ ได้แก่ ช่องโหว่การรันโค้ดจากระยะไกล (RCE) และช่องโหว่การปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ของ Hyper-V

รายการจำนวนช่องโหว่ในแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้:

การยกระดับสิทธิ (Privilege Escalation): 24 ช่องโหว่
การเลี่ยงการ bypass ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย: 3 ช่องโหว่
การรันโค้ดจากระยะไกล (RCE): 18 ช่องโหว่
การเปิดเผยข้อมูล (Information Disclosure): 6 ช่องโหว่
การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service): 6 ช่องโหว่
การปลอมแปลง (Spoofing): 2 ช่องโหว่

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – BPC