หน้าแรก Vendors Microsoft Microsoft แก้ไขปัญหา Sysprep ของ Windows ที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด 0x80073cf2 แล้ว

Microsoft แก้ไขปัญหา Sysprep ของ Windows ที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด 0x80073cf2 แล้ว

แบ่งปัน

Microsoft ได้ทำการแก้ไขปัญหาในรหัส 0x80073cf2 เมื่อใช้เครื่องมือ Sysprep หลังจากติดตั้งการอัปเดต Windows 10 เดือนพฤศจิกายน

แอดมินทั้งหลายส่วนใหญ่จะใช้ Sysprep เพื่อเตรียมการติดตั้ง Windows สำหรับการใช้งาน โดยเช่วยในการจัดการคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องบนเครือข่ายขององค์กรได้อย่างง่ายดาย สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลต่อระบบ Windows 10 เวอร์ชั่น 22H2 เฉพาะกรณีที่ผู้ดูแลระบบใช้ Sysprep ในโหมดตรวจสอบ (audit mode) เพื่อทดสอบหรือเพิ่มไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันลงในระบบ Windows เครื่องใหม่

โดยมันจะแสดงให้เห็นข้อความที่เกิดข้อผิดพลาด 0x80073cf2 โดยแจ้งว่า “Sysprep ไม่สามารถตรวจสอบการติดตั้ง Windows ของคุณได้ [..] หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ใช้ Sysprep เพื่อตรวจสอบการติดตั้งของคุณอีกครั้ง”

อย่างไรก็ตาม Microsoft แก้ไขปัญหาการตรวจสอบ Sysprep ของ Windows 10 ในการอัปเดตตัว KB5035941 ซึ่งเป็นการอัปเดตเสริมที่ปล่อยออกมาสำหรับ Windows 10 22H2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – BPC