หน้าแรก Cloud ไมโครซอฟท์เผยแพร่ผลงานวิจัย IoT Signals พร้อมเผยอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ไมโครซอฟท์เผยแพร่ผลงานวิจัย IoT Signals พร้อมเผยอุปสรรคที่เกิดขึ้น

แบ่งปัน

ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประกาศเปิดตัว IoT Signals ซึ่งเป็นผลงานวิจัยฉบับใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อเผยให้เห็นภาพรวมการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทั่วโลก จากการสำรวจความเห็นของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้าน IoT ในองค์กรธุรกิจมากกว่า 3,000 แห่ง เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อระบบนิเวศ IoT ทั้งในแง่ของระดับการยอมรับ, แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้งาน IoT ตั้งแต่ในระดับตลาดไปจนถึงขั้นอุตสาหกรรมแบบองค์รวม

โดยผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ IoT ในภาคอุตสาหกรรมนั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่เชื่อว่ารายได้ 30% ของบริษัทพวกเขาในอีก 2 ปีจากนี้จะมาจาก IoT

แต่กระนั้นอุตสาหกรรมก็ยังต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนทักษะด้าน IoT รวมถึงเรื่องของความซับซ้อนในการใช้งาน และปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกมองว่าอาจกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหากไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป

“IoT กำลังเข้ามาผลิกโฉมธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางนวัตกรรม” คุณแซม จอร์จ หัวหน้าธุรกิจ Azure IoT กล่าว “งานวิจัยของเราได้แสดงให้เห็นว่าการที่จะปลดล็อค IoT ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ต้องอาศัยการแก้ปัญหาที่สำคัญ ๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การขาดแคลนทักษะความสามารถ, ความวิตกกังวลในด้านความปลอดภัย หรือแม้แต่ความซับซ้อนในการใช้งานโซลูชั่น และไมโครซอฟท์เองก็กำลังเป็นผู้นำในการทำให้ IoT สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกธุรกิจบนโลกนี้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างแท้จริง”

การค้นพบสำคัญในรายงาน IoT Signals:
● ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีการใช้งาน IoT 88% เชื่อว่า IoT มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ
● ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีการใช้งาน IoT เกือบทั้งหมด (97%) ยอมรับว่า พวกเขามีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
● ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีการใช้งาน IoT 38% ระบุว่า ความยุ่งยากซับซ้อนและปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน IoTจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน IoT ในอนาคต
● ผู้ตอบแบบสำรวจครึ่งหนึ่งที่มีการใช้งาน IoT กล่าวว่า พวกเขาต้องเผชิญความยากลำยากจากการขาดแคลนผู้มีความสามารถและการฝึกอบรม ขณะที่ 47% ระบุว่าแรงงานที่มีทักษะยังคงอยู่ในประมาณที่ไม่เพียงพอ
● ผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่า เทคโนโลยีสำคัญที่จะผลักดันความสำเร็จของ IoT ในอีก 2 ปีข้างหน้าคือ AI, edge computing และ 5G
● โครงการเกือบ 1 ใน 3 (30%) ต้องพบกับความผิดพลาดในขั้นตอนของการพิสูจน์แนวคิด ซึ่งส่วนมากเป็นเพราะการนำไปปฏิบัติจริงนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และผลประโยชน์ที่ได้มาก็ยังคงไม่ชัดเจน

ลูกค้าชั้นนำทั้งในระดับองค์กรและระดับโลกทั่วทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Chevron, Bühler AG, Steelcase, thyssenkrupp และอีกมาก ต่างก็กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเองด้วย IoT และโซลูชั่น Intelligent Edge ในการเป็นพันธมิตรกับ BCG Group ไมโครซอฟท์จึงได้ระบุกุญแจสำคัญ 7 ประการเพื่อความสำเร็จในด้าน IoT เอาไว้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความเป็นผู้นำและการจัดการ แผนงานด้านเทคโนโลยี ทักษะ การดำเนินการและกระบวนการทางธุรกิจหลัก ความเป็นพันธมิตร และความปลอดภัย

ที่มา : ข่าวพีอาร์