หน้าแรก Applications แจ้งชาวไอที! Microsoft เตรียมยุติการใช้งาน VBScript เริ่มประมาณครึ่งหลังของปีนี้

แจ้งชาวไอที! Microsoft เตรียมยุติการใช้งาน VBScript เริ่มประมาณครึ่งหลังของปีนี้

แบ่งปัน

Microsoft ประกาศว่าจะเริ่มยกเลิกการใช้ VBScript ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยเปลี่ยนเป็นแบบ FODs หรือคุณสมบัติในลักษณะแบบ On-Deman ไปก่อน จนกว่าจะลบออกไปทั้งหมด

คำว่าคุณสมบัติ FODs หรือ Features on Demand นับเป็นคุณสมบัติเสริมของ Windows (เช่น .NET Framework หรือ .NetFx3), Hyper-V, Windows Subsystem for Linux) ที่ไม่ได้ติดตั้งมาโดยค่าเริ่มต้น แต่สามารถเพิ่มได้หากคุณต้องการ

Naveen Shankar ผู้จัดการเกี่ยวกับโปรแกรมของ Microsoft กล่าวว่า ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้ VBScript จะพร้อมใช้งานเป็นคุณสมบัติตามความต้องการ (FODs) คุณสมบัตินี้จะถูกยกเลิกการใช้ไปอย่างสมบูรณ์ในระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันอนาคต ขณะที่เรากำลังเปลี่ยนไปใช้ประสบการณ์ PowerShell ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” และเสริมต่อไปว่า “เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นตามกาลเวลา ทำให้เกิดภาษาสคริปต์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น JavaScript และ PowerShell ภาษาเหล่านี้มีขีดความสามารถที่กว้างขวางกว่าและเหมาะสมกว่าสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ยุคใหม่และงานอัตโนมัติ”

สำหรับแผนการยกเลิกการใช้ของ Microsoft ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดย VBScript จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเป็นคุณสมบัติเสริมใน Windows 11 24H2 ส่วนในช่วงที่สอง ซึ่งจะเริ่มประมาณปี 2027 VBScript จะยังคงสามารถใช้งานได้เป็นคุณสมบัติตามความต้องการ และในช่วงที่สามหลังจากนั้นไม่นาน VBScript จะถูกยกเลิกการใช้และลบออกจาก Windows เวอร์ชันอนาคตทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – BPC