หน้าแรก Home Case Study ผลวิจัยชี้ : ผู้ชายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์มากกว่าผู้หญิง เพราะพาสส์เวิร์ด

ผลวิจัยชี้ : ผู้ชายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์มากกว่าผู้หญิง เพราะพาสส์เวิร์ด

แบ่งปัน
มีผลการวิจัยพบว่าผู้ชายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์มากกว่าผู้หญิงอันเนื่องมากจากประเด็นปัญหาของ Password

ผลการวิจัยจาก NordPass ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์จัดการเกี่ยวกับ Password เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา พบว่าเพศหญิงนั้นมักจะมีการตั้ง Password ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ซึ่งนี่แหละที่ทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะปลอดภัยจากการโจมตีโดยใช้ Password เป็นเครื่องมือมากกว่าผู้ชาย

และนี่ก็เป็นความเกี่ยวโยงกับปัญหาที่การใช้ Password เดียวกันในหลายๆ บริการบนออนไลน์ โดยเมื่อบริการหนึ่งถูกแฮ็กแล้วบริการอื่นๆ ก็จะโดนแฮ็กไปด้วย ซึ่งตามผลการวิจัย พบว่าเพศหญิงจะมีการเซต Password ในแต่ละบริการที่แตกต่างกันมากกว่าผู้ชาย โดยผลการวิจัยนี้ได้ทำแบบสอบถามในผู้ใช้งานกว่า 700 คนในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยข้อสันนิษฐานก่อนวิจัยนั้นคาดว่าความแตกต่างในเรื่องเพศไม่น่าจะเป็นประเด็นในความปลอดภัยข้อนี้สักเท่าไร่

แต่กลับกัน ผลการสำรวจออกมาว่า 43% ของผู้หญิงมักจะใช้ Password ที่แตกต่างกันในการ shopping online และ 57% สำหรับธุรกรรมทางการเงิน, 50% สำหรับอีเมล และ 38% สำหรับ Application ที่ใช้สำหรับสื่อสาร แตกต่างจากเพศชายที่มีเพียง 36% เท่านั้นที่ใช้ Password ที่แตกต่างกันในการ Shopping online , 50% สำหรับธุรกรรมทางการเงิน, 42% สำหรับอีเมล และ 31% สำหรับ Application ที่ใช้ในการสื่อสาร

แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยออนไลน์และตระหนักเรื่องความลับของข้อมูลมากกว่าเพศชาย และด้วยความไม่สนติ่งเท่าไหร่ของผู้ชายในการทำธุรกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เพศชายนั้นมักเป็นเหยื่อทางด้านอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์มากกว่าในตัวเลขถึง 54% ของเหยื่อนั้นเป็นเพศชาย

ขอบคุณภาพโดย Thomas Breher จาก Pixabay

เรื่องโดย… https://www.infosecurity-magazine.com/news/more-men-than-women-fall-victim-to/

ผู้แต่ง : นายโอภาส หมื่นแสน วิศวกร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่