หน้าแรก Home Business คำชี้แจงของแคสเปอร์สกี้เรื่องประกาศสาธารณะที่ออกโดยคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา

คำชี้แจงของแคสเปอร์สกี้เรื่องประกาศสาธารณะที่ออกโดยคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา

แบ่งปัน

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ผิดหวังกับการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission) ในการห้ามหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของแคสเปอร์สกี้ การตัดสินใจนี้ไม่ได้อ้างอิงจากการประเมินทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แคสเปอร์สกี้ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนมาตลอด แต่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมือง

แคสเปอร์สกี้ยืนยันว่าข้อห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปี 2017 ที่ระบุห้ามหน่วยงานและผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของแคสเปอร์สกี้นั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอิงตามข้อกล่าวหาที่ปราศจากมูลฐาน และไม่มีหลักฐานสาธารณะใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท เนื่องจากไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ชี้ชัดถึงการกระทำเหล่านั้นตั้งแต่ปี 2017 และการประกาศของ FCC ได้อ้างเฉพาะการตัดสินใจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในปี 2017 เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในวันนี้ แคสเปอร์สกี้เชื่อว่าการขยายข้อห้ามดังกล่าวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมของ FCC นั้นไม่มีมูล และเป็นการตอบสนองต่อสภาพภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าการประเมินความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของแคสเปอร์สกี้

แคสเปอร์สกี้จะยังคงยืนยันให้ความมั่นใจกับคู่ค้าและลูกค้าในด้านคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และยังคงพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขข้อกังวลของ FCC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

แคสเปอร์สกี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าทั่วโลกเพื่อปกป้องลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกประเภท และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีความผูกพันกับรัฐบาลใด ๆ รวมถึงรัสเซีย บริษัทเชื่อว่าความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนต่อความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

//////////////////

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที