หน้าแรก Applications 8 คอร์สไอที ยกระดับความสามารถด้านไอทีของตนเอง ที่สำคัญ “เรียนฟรี”

8 คอร์สไอที ยกระดับความสามารถด้านไอทีของตนเอง ที่สำคัญ “เรียนฟรี”

แบ่งปัน

ความยากลำบากในการหาคนที่มีทักษะเหมาะสมกับงานคือปัญหาที่นายจ้างทั่วโลกกำลังเผชิญ และเรื่องนี้กำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ จากข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) การปิดช่องว่างด้านทักษะทั่วโลก จะสามารถเพิ่ม GDP โลกได้ 11.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2571 และคาดว่าภายในปีนี้ ทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานเกือบครึ่งหนึ่ง

เพื่อให้ก้าวทันความต้องการของตลาด ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความก้าวล้ำของเทคโนโลยีที่เดินหน้าไม่หยุดยั้ง ไอบีเอ็มจึงได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 1,800 คอร์ส ให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะหรือเพิ่มพูนความรู้ในแขนงอื่นๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะการทำงานที่จำเป็นได้ด้วยตัวเอง พร้อมแบดจ์หรือประกาศนียบัตรออนไลน์เมื่อเรียนจบ

ตัวอย่างของคอร์สเรียนใน IBM SkillsBuild ที่จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านไอทีและทักษะการทำงานแห่งอนาคต อาทิ

• Emerging tech – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบของงานในอนาคต
• AI Foundations – หลักการเอไอและแมชชีนเลิร์นนิงเบื้องต้น
• Data science – เรียนรู้แนวทางสำหรับองค์กรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ
• Cloud & quantum computing – ก้าวย่างต่อไปของ Data science สู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Cybersecurity fundamentals – แนวทางในการต่อกรกับแฮคเกอร์เพื่อปกป้องข้อมูลองค์กร
• Professional workplace skills – ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กร เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
• Explorations into mindfulness – ไขปัญหาเหตุใดเรื่องของจิตใจและสติจึงสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในที่ทำงาน
• Preparing for your first job – ทักษะเพื่อการปรับตัวเข้ากับการทำงาน เช่น การบริหารจัดการเวลา เป็นต้น

ใครสนใจเรียนฟรี สามารถคลิกที่นี่ – IBMSkillbuild

 

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที