หน้าแรก Home feature มุ่งสู่ยุคดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก IBM

มุ่งสู่ยุคดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก IBM

แบ่งปัน

การพัฒนาธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ องค์กรในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นต่างทราบถึงการนำเอาไอทีเข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น หลายองค์กรนำเอาแอปพลิเคชั่นด้านธุรกิจอย่าง ERP มาจัดการส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร

IBM ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านไอทีในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินการขององค์กรได้ดีขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ IBM ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้แต่ละองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

ทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับระบบ SAP ด้วย IBM POWER9

SAP HANA สามารถรันได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม x86 และ IBM Power Systems อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม เมื่อคุณดูจากข้อเท็จจริงไม่อิงนิยายแล้ว คุณคงไม่ปฏิเสธว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีหรือฮาร์ดแวร์ที่คุณเลือก จะสร้างความแตกต่างในการทำงานของระบบ SAP HANA เป็นอย่างมาก

ตามรายงานของ IDC เกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจาก SAP HANA on Power มีอยู่หลัก ๆ 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

• ธุรกิจที่เคยใช้งาน SAP HANA Appliance และกำลังจะครบกำหนดที่จะต้องหาฮาร์ดแวร์ใหม่มาทดแทน
• ธุรกิจที่เคยใช้งานแพลตฟอร์มทั่วไป แล้วเกิดปัญหาเมื่อย้ายไปสู่ระบบ SAP HANA

โดยทาง IDC ได้บอกอย่างชัดเจนว่า องค์กรที่ต้องการย้ายไปใช้แพลตฟอร์ม IBM Power Systems จะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความพร้อมใช้งานที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การทำงานของ SAP HANA บน IBM Power Systems ช่วยให้องค์กรสามารถย้ายโมดูล หรือ Workload ทั้งหมดของ SAP ขึ้นไปอยู่แพลตฟอร์มเดียวได้ – ช่วยให้คุณทำงานต่าง ๆ ได้มากขึ้นแต่ใช้ฮาร์ดแวร์น้อยลง ในขณะที่ระบบ SAP HANA ยังสามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ผู้ใช้ SAP HANA คุ้นเคยเช่นเดียวกัน ทำให้องค์กรลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการอย่างเห็นได้ชัด

ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดเก็บข้อมูล IBM FlashSystem

องค์กรหรือบริษัทที่กำลังใช้งานหรือต้องการย้ายไปยัง SAP HANA อาจประสบปัญหาในการเลือกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับระบบ SAP HANA เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปํญหาของระบบ ERP เดิมที่มีอยู่ และให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้า สามารถแข่งขันกับคู่แข่งหรือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องปรับแนวทางใหม่ก็คือ การจัดเก็บข้อมูลของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง

หลายคนคงทราบหรือใช้งานระบบ SAP HANA บนเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว และประทับใจกับความเร็วในการประมวลผลข้อมูลของแพลตฟอร์ม POWER ที่ออกแบบมาเพื่อระบบงาน SAP HANA โดยเฉพาะ แต่การจัดเก็บข้อมูลที่ดี องค์กรจำเป็นจะต้องรู้จักการเลือกใช้แฟลชอาร์เรย์หรือสตอเรจแบบแฟลชไดรฟ์ที่มีการตอบสนองการทำงานที่รวดเร็วให้ทันกับการทำงานแบบ In-memory ของ SAP HANA

ดังนั้น IBM จึงได้นำเสนออุปกรณ์สตอเรจตระกูล FlashSystem ที่สามารถตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของ SAP HANA ด้วย All-flash Array ที่รองรับแฟลชไดรฟ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็น SCM (Storage Class Memory), FCM (FlashCore Module), หรือ NVMe SSD ภายในตู้เดียวกันได้

IBM FlashSystem ยังได้รับการรับรองจาก SAP ว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบ SAP HANA หรือ S/4 HANA ในรูปแบบ TDI ได้ทันทีและมีเอกสารรับรองจาก SAP เรียบร้อยแล้ว IBM FlashSystem มาพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ด้วย Software Defined Storage (SDS) ที่ชื่อว่า IBM Spectrum Virtualize และปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและป้องกันปัญหาข้อมูลเสียหายหรือสูญหายด้วย IBM Spectrum Protect Suite

IBM FlashSystem เปิดประสบการณ์ให้ผู้ใช้ SAP HANA สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก และมีฟีเจอร์ความปลอดภัยมาให้ด้วย ด้วย IBM FlashSystem องค์กรต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ดูแลระบบและ DevOps รวมไปถึงรองรับการจัดการข้อมูลที่มาจาก IoT อีกด้วย และยังรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆ ในอนาคต

IBM Maximo โซลูชันจัดการทรัพย์สิน Enterprise Asset Management (EAM)

Maximo เป็นเป็นผู้นำของระบบบริหารทรัพย์สิน (Asset Management) อันดับ 1 โดยได้รับการจัดอันดับจาก Gartner อย่างต่อเนื่องมายาวนาน สามารถรองรับการจัดการทรัพย์สินขององค์กรตลอดวงจรอายุและค่าเสื่อม ตั้งแต่การเริ่มต้นการบันทึกสินทรัพย์ การดูแลบำรุงรักษา ที่สามารถทำบริหารจัดการหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินได้ทั้งในรูปแบบ Corrective Maintenance, Preventive Maintenance และ Predictive Maintenance ได้ สามารถนำเอา IIOT (Industrial of Internet of Things) มาใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ ทำให้จัดการดูแลบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ ERP และระบบงานอื่น ๆ ได้ รองรับ Digital Technology ไม่ว่าจะเป็น Mobile, Big Data เป็นต้น

ระบบงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ผู้ช่วย IBM RPA

เทคโนโลยีใหม่จาก IBM ที่นำเอาระบบช่วยทำงานด้วยหุ่นยนต์และการทำงานอัตโนมัติเข้ามาใช้สำหรับการทำงาน Operation หรือ Routine ในชีวิตประจำวันของพนักงาน ทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระการทำงานที่ซ้ำ ๆ กัน ลดความยุ่งยากและความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานในแต่ละวัน เพิ่มความถูกต้องในการกรอกข้อมูลลงในหน้าจอหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรก็คือ สามารถโยกย้ายบุคลากรไปปฎิบัติงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ทำให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถทำงานที่มีอยู่ได้เพิ่มขึ้น หรือสามารถทำงานในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเหนือคู่แข่ง

 

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อกลับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด
คุณปภาวิน โทร. 089-353-5242, 02-590-9850, 02-580-0153
E-mail : Paphawinn.N@portalnet.co.th, sales@portalnet.co.th