หน้าแรก Cloud ไอบีเอ็ม เปิดตัว Cloud Satellite ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์ปลอดภัย

ไอบีเอ็ม เปิดตัว Cloud Satellite ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์ปลอดภัย

แบ่งปัน

ไอบีเอ็ม ประกาศพร้อมให้บริการไฮบริดคลาวด์บนทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะบนระบบภายในองค์กร บนคลาวด์ใดก็ตาม หรือแม้แต่บนเอ็ดจ์ (edge) ผ่าน IBM Cloud Satellite โดยลูเมน เทคโนโลยีส์ และไอบีเอ็ม

IBM Cloud Satellite ให้บริการคลาวด์ที่มีความปลอดภัยบนทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรปฏิบัติการอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอธิปไตยข้อมูล ช่วยให้อุตสาหกรรมอย่างโทรคมนาคม บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ และภาครัฐ ได้รับประโยชน์จาก latency ที่ลดลง และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลบนเอ็ดจ์ที่ปลอดภัย สามารถส่งมอบเวิร์คโหลดจากออนไลน์เลิร์นนิง การทำงานระยะไกล บริการเทเลเฮลท์ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่าน IBM Cloud Satellite อีกทั้งยังช่วยให้การย้ายเวิร์คโหลดไปสู่เอ็ดจ์ทำได้ที่ latency ต่ำ แต่ยังคงระดับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความสามารถของระบบในการทำงานร่วมกัน และมาตรฐานแบบเปิดของสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์เอาไว้

นอกจากนี้ ไอบีเอ็มยังได้ต่อยอด Watson Anywhere ด้วย IBM Cloud Pak for Data as a Serviceกับ IBM Cloud Satellite ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถรันบริการเวิร์คโหลดเอไอและอนาไลติกส์บนสภาพแวดล้อมแบบใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยที่ผ่านมา EquBot ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนทั่วโลก ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว และสามารถลด latency ของโมเดลสำคัญๆ ลงได้จาก 10 วินาที เหลือต่ำกว่า 1 วินาที ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลตลาดการเงิน

https://youtu.be/mFXNaI-ka3I