หน้าแรก Vendors HUAWEI หัวเว่ยเดินหน้าเสริมทักษะด้านไอซีทีให้เด็กรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Seeds For The Future

หัวเว่ยเดินหน้าเสริมทักษะด้านไอซีทีให้เด็กรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Seeds For The Future

แบ่งปัน

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประจำปี “Seeds For the Future 2020” ในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที

โดยปีนี้ได้คัดเลือกนิสิตนักศึกษาจำนวน 15 คนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเข้าร่วมคอร์สการฝึกอบรมด้านไอซีที เป็นระยะเวลา 5 วัน ครอบคลุมเทคโนโลยี 5G, AI, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, คลาวด์ และ Huawei Mobile Services (HMS)

โครงการ “Seeds For the Future” ซึ่งริเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วนั้น จะมีทักษะและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาดงานในอนาคตได้ โดยทุก ๆ ปีตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษามากความสามารถจำนวน 10 คน จะมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านไอซีทีที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ร่วมกับนักศึกษาจากอีก 125 ประเทศทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้นและปักกิ่ง