หน้าแรก Cloud หัวเว่ย จัดทำโครงการ ICT ดีๆ เพื่อเยาวชนไทยโลดแล่นสู่เวทีโลก

หัวเว่ย จัดทำโครงการ ICT ดีๆ เพื่อเยาวชนไทยโลดแล่นสู่เวทีโลก

แบ่งปัน

หัวเว่ยเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการที่ชื่อว่า Huawei ICT Competition Thailand 2019 โดยเป็นโครงการที่คอยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจ ขึ้น ภายใต้แนวคิด Connection • Glory • Future เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก พร้อมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงในด้านไอซีทีให้มาร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

โดยเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่ายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาและคณะทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันในระดับโลก (Huawei ICT Competition 2019 Global Final) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซิ่นเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน และล่าสุดการแข่งขันในประเทศไทยก็ได้ปิดฉากสมบูรณ์แล้วหลังจากที่มีการแข่งขันกันมาอย่างยาวนานถึง 6 เดือน

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยท่านได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญอยู่สองประการ กล่าวคือ ประเด็นแรก เรากำลังเข้าสู่โลกอัจฉริยะ ที่ทุกสิ่งสามารถรับสัญญาณจากกันและกันได้ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมโยง ถึงกันและกัน ทุกสิ่งล้วนชาญฉลาด เราจะเห็นเซ็นเซอร์ในทุกหนทุกแห่ง ในอุปกรณ์แทบทุกชิ้น เทคโนโลยีเครือข่าย โดยเฉพาะ 5G จะมอบการเชื่อมต่อครอบคลุมในทุกๆ ที่ AI จะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการใช้งานทั่วไป (General-Purpose Technology) โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT จะมีความสำคัญเช่นเดียวกับระบบการจ่ายกระแสไฟและน้ำ ที่จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้โลกทั้งใบได้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล

ประเด็นที่สอง เยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้มีความเป็นอัจฉริยะ ประเทศไทยเป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค กำลังคนด้านไอซีทีจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญที่สุดของการเป็นดิจิทัลฮับ ด้วยการวางแนวทางส่งเสริมคนเก่งเท่านั้น เราจึงจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการบ่มเพาะคนเก่งและการดึงความคิดดีๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกันเท่านั้น เราจึงจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการพัฒนาไปสู่โลกอัจฉริยะได้อย่างไม่หยุดยั้ง

สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประเด็นการศึกษากับทักษะ ICT ในงาน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

โพสต์โดย Enterprise ITPro ข่าวไอทีและบทความความรู้ สำหรับองค์กร เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

สำหรับโครงการ Huawei ICT Competition จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาหัวเว่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีไอซีที จึงได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ยุโรป ละตินอเมริกา รัสเซีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมถึงเอเชีย โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อย