หน้าแรก Cloud การบริหารจัดการข้อมูล ที่กระจัดกระจายบน Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย HPE COHESITY

การบริหารจัดการข้อมูล ที่กระจัดกระจายบน Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย HPE COHESITY

แบ่งปัน

ธุรกิจยุคปัจจุบันต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ตัวข้อมูลเองอาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจต่างๆ ได้เช่นกัน เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นอาจเกิดจากข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินไป มีการกระจายตัวกันออก มีการแบ่งเก็บอยู่คนละที่ มีวิธีจัดการกันคนละรูปแบบ รวมถึงการถูกเก็บอยู่บน Cloud ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

โดย 9 ใน 10 ของบริษัทส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันว่า การที่ข้อมูลอยู่กระจัดกระจายทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือไม่มีซอฟต์แวร์ที่ดีพอที่ใช้จัดการข้อมูลทั้งหมด ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เพิ่มขึ้น และภาระงานของทีมไอทีก็หนักขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเงาตามตัว

จะดีกว่าไหม หากการขับเคลื่อนธุรกิจโดยการเปลี่ยนมาสู่ระบบดิจิทัล การประยุกต์ใช้ Cloud ในการทำงาน และการจัดการข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในแต่ละที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยมี Cohesity มาช่วยคุณจัดการเรื่องทั้งหมดนี้แทน

HPE Cohesity ช่วยให้ธุรกิจก้าวสู่อนาคตในรูปแบบดิจิทัล

Cohesity Helios เป็น Software defined สำหรับ multi-cloud data platform เพื่อ Application และ Data ของคุณ โดยผสานการทำงานเข้ากับ Public cloud ได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความต้องการ และสามารถเลือกวิธีคิดค่าใช้จ่ายแบบจ่ายเท่าที่ใช้จริงสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การสำรองข้อมูลไปจนถึงการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

HPE Cohesity สามารถผสานการทำงานร่วมกับ Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform และผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศ โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลทั้งในฝั่ง On-Premises ที่มีอยู่เดิมไปจนถึงบริการบน Public Cloud

ด้วย Cohesity Helios คุณจะสามารถติดตั้งและใช้งาน Cohesity บน Public cloud เพื่อปกป้อง Cloud-native application ต่าง ๆ และรองรับการ Replicate ข้อมูลจาก On-Premises ไปยัง Cloud สำหรับการใช้งานในรูปแบบของ Hybrid cloud ได้อีกด้วย

รวมการประยุกต์ใช้ Cloud ในหลาย ๆ รูปแบบไว้ในโซลูชั่นเดียว

 ความสามารถด้าน Cloud ที่มากับ Cohesity ให้คุณได้ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จาก Cloud ได้หลายกรณีด้วยกัน:

 • Backup: สำรองและกู้คืนทุกอย่างจาก On-Premises ขึ้น Cloud หรือ ขึ้นไปยัง SaaS ไม่ว่าจะเป็น App หรือ Data
 • Long-term retention: ใช้ Cloud storage ในการเก็บข้อมูลระยะยาวโดยที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก และไม่ต้องพึ่งพาเทปบันทึกที่จัดการได้ยากอีกต่อไป
 • Storage tiering: สามารถแบ่ง Tier ของ Cloud Storage ตาม Policy ในการจัดเก็บตั้งแต่ Hot, Warm, และ Cold พร้อมอำนวยความสะดวกในการเรียกข้อมูลกับมา On-Premises ได้ดังใจ
 • Backup clouds: ปกป้อง VM และ Storage, Platform services, และ SaaS apps อาทิเช่น Office 365 ด้วยการ backup แบบ Policy-based
 • Disaster recovery: สามารถทำการ Failover และ Failback แบบอัตโนมัติโดยมีการจัดการ workload แบบ orchestration กับการทำงานในรูปแบบของ Hybrid cloud ได้เป็นอย่างดี
 • Agile dev/test: สามารถสร้าง VM จากชุดข้อมูล backup ไปยัง Public cloud เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาและทดสอบ รวมทั้ง สามารถกำหนดช่วงเวลาในการ Replication, conversions และสร้าง VM จากชุดข้อมูล backup ได้ 

เปลี่ยนโฉมการจัดการข้อมูลได้ดีมากขึ้น

ด้วย 3 คุณสมบัติสำคัญของ HPE Cohesity ที่เปลี่ยนมุมมองการจัดการข้อมูลของคุณบน Cloud :

Cloud-native, globally efficient – ได้ประโยชน์จากความสามารถในการขยายระบบโดยการใช้งานบน Cloud ได้อย่างไม่จำกัด ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับโลก ลดทั้งความซับซ้อน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง

– ผสานการทำงาน หรือติดตั้งบน Cloud ต่างๆ ได้ตามต้องการ

– สามารถเริ่มจากระบบเล็กๆ ติดตั้งที่ไหนก็ได้ แล้วค่อยขยายในภายหลัง โดยไม่กระทบกับระบบเดิมได้ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Software-Defined

– ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยการเข้ารหัส การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแบบ Global dedupe และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งระบบด้วย Global search

One platform, universal protection – รวมศูนย์กลางจัดการและปกป้องข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งจาก Hybrid cloud และ multi-cloud ภายใต้ platform หนึ่งเดียวของ Cohesity ผ่านทางหน้าเว็บ

 • มั่นใจว่าข้อมูลของคุณสามารถย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใดก็ได้โดยไม่โดนผูกขาดอีกต่อไป
 • ปกป้อง Cloud-native และ SaaS application ด้วยการ Integrate กับ software สำหรับ cloud backup โดยเฉพาะ
 • สามารถ Backup และจัดเก็บข้อมูลระยะยาว รวมถึงการ Failover ไปยัง Cloud ได้ โดยความสามารถในการกู้คืนได้จากทุกที่

Manage less, innovate more – ช่วยให้การจัดการข้อมูลเรียบง่ายและเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้ครอบคลุมทั้งหมด และเปิดการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงให้แก่ 3rd application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การเรียกดูข้อมูลเชิงลึก และพัฒนานวัตกรรม

 • จัดการข้อมูลให้อัตโนมัติในการย้ายข้อมูล หรือกู้คืนข้อมูลข้าม cloud
 • ปลดปล่อยความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมและการทำ DevOps ด้วย API และการโคลนข้อมูลอัตโนมัติ ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ปลดล็อกมุมมองเชิงลึก และรองรับการพัฒนา application ที่สามารถใช้งานข้อมูลจากส่วนกลาง เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทำสำเนาข้อมูลที่ไม่จำเป็น และลดความวุ่นวายในการจัดการแบบแยกส่วน

จัดการข้อมูลบน cloud ของคุณได้ง่ายขึ้น

Cohesity platform สามารถทำงานผสานกับ public cloud ได้เป็นอย่างดี ช่วยปกป้องงานต่าง ๆ บน cloud และเมื่อติดตั้งบนฝั่ง On-Premises ก็สามารถเชื่อมต่อกับ public cloud ได้อย่างง่าย เพิ่มขีดความสามารถของ datacenter ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลระยะยาว ทำ tiering ทำ DR และเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาและทดสอบระบบได้

ทั้งนี้ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE COHESITY อย่างเป็นทางการ ได้รับความไว้วางใจจาก HPE และ COHESITY ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดสู่บริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงช่วยเหลือและส่งต่อความรู้ความชำนาญให้แก่บริษัทคู่ค้าเพื่อพัฒนาและต่อยอดโซลูชั่นที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://www.metroconnect.co.th/products/hpe-hardware/ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร: 02-089-4343 email: mktmcc@metroconnect.co.th