หน้าแรก Vendors Aruba Networks Webinar : วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal (31 ก.ค. 63)

Webinar : วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal (31 ก.ค. 63)

แบ่งปัน

HPE Aruba และ  LannaCom  ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง  วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal ภายใต้สภาวะ COVID-19 ทำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ

ระบบเครือข่ายก็เช่นเดียวกัน ต้องพร้อมสนับสนุนการเรียนแบบใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล การลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เรียนต่อพื้นที่ หรือ ห้องเรียนแบบผสม (Blended Learning) ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแม้ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตาม ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง

ร่วม webinar กับเราในวันศุกร์ที่  31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

กำหนดการ Webinar :
10:00 – 11:30 Trend ของระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไปหลัง Covid-19
11:30 – 11:45 Q&A session
11:45 – 12:00 Feedback Form

ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และทีมงานจาก LannaCom
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 300 คน
ภาษา: ไทย

ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายของคุณเพื่อมรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น

รูปแบบการเรียนใหม่ๆ ภายใต้สภาวะนิวนอร์มอล (Blended Hybrid Learning)
การเตรียมเครือข่าย และระบบ infrastructure ให้พร้อม
– รู้จักกับระบบอัตโนมัติภายใต้ Zigbee หรือ Bluetooth ของ Aruba UXI
– การมีเครื่องมือสำหรับประเมินในเรื่องของ User Experience ต่อการใช้งาน Wi-Fi ในการรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากๆ
ความเสถียร ความฉลาด(AI) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รู้ได้ล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิด อีกทั้งยังมีระบบในการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Interactive ไม่สะดุด

มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมระบบ Infrastructure สำหรับการทำ Hybrid Learning ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ LannaCom ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่ https://arubanetworks.zoom.us/webinar/register/6315939406814/WN_UPxzRCLdSHujvNxegXCcvA
โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน