หน้าแรก Security Hacker แฮ็กเกอร์มุ่งเป้าโจมตี บริษัทที่ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19

แฮ็กเกอร์มุ่งเป้าโจมตี บริษัทที่ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19

แบ่งปัน

มีแคมเปญฟิชชิ่งแบบเจาะจงเป้าหมายกำลังเล่นงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่กันยายน 2020 ที่ผ่านมา อ้างอิงจากรายงานของนักวิจัยจากทาง IBM Security X-Force ที่ระบุว่าน่าจะเป็นการโจมตีระดับชาติ

โดยจ้องเล็งเป้าหมายไปที่ซัพพลายเชนที่ต้องรักษาอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีน ได้แก่บริษัทที่เก็บรักษาและส่งต่อวัคซีนโควิด-19 ที่ต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา

ทำให้ทางหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ (CISA)ได้ออกประกาศเตือนทั้งองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยตรงอย่าง Operation Warp Speed (OWS) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่ง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการโดนโจมตี (IoC)

รวมทั้งให้เพิ่มความแข็งแกร่งของระบบป้องกันมากขึ้น แม้จะยังไม่ชัดเจนว่ามีการทำฟิชชิ่งครั้งไหนที่สำเร็จไปแล้วไหม แต่ทาง IBM ก็ได้แจ้งรายละเอียดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประเทศที่อีเมล์หลอกลวงนี้มีตั้งแต่อิตาลี เยอรมัน เกาหลีใต้ เชค โซนยุโรป และไต้หวัน

ที่มา : THN