หน้าแรก Security Data Leak Hacker ร่วมบริจาคเงินช่วยการกุศลกรณีโรคระบาด Covid-19

Hacker ร่วมบริจาคเงินช่วยการกุศลกรณีโรคระบาด Covid-19

แบ่งปัน

ปกติแล้วเราจะรู้จัก Hacker ในแง่มุมของพวกมิจฉาชีพที่มุ่งร้ายต่อระบบและมุ่งหมายเพื่อต้องการผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แต่จากโครงการ Bug Bounty จะมีบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องการทราบช่องโหว่ของระบบตัวเอง และมีการให้ผลตอบแทนแก่พวก Hacker ที่สามารถหาช่องโหว่ของระบบบริษัทตัวเองได้

โดย HackerOne ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Hacker ฝ่ายธรรมะ ได้รณรงค์ให้พวก Hacker ร่วมกับบริจาคเงินเพื่อการกุศลเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลกในขณะนี้

HackerOne ได้ทำการสร้างโปรแกรม Hackforgood ขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้ Hacker ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Bug Bounty ช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือโดย Hacker จะสามารถบริจาคเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้รับให้การกุศลก็ได้ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีองค์กรการกุศลที่จะได้รับบริจาคเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่สำหรับช่วงนี้เงินบริจาคจะถูกนำไปบริจาคให้แก่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO(World Health Organization) โดยองค์การดังกล่าวจะได้นำเงินที่บริจาคนี้ไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาคนไข้ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และการผลิตวัคซีนเป็นต้น

โครงการ Hacking for Charity นี้เป็นแนวคิดใหม่ ที่ Hacker One เชื่อว่า 1 ใน 4 ของพวก Hacker นั้นยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการดีๆ ดังกล่าวในการช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่เมื่อตอนต้นปีก็ได้มีกลุ่มของ Hacker ชื่อว่า Syndicate ได้ Twitter ประกาศว่าพวกเขาจะบริจาคเงินเป็นจำนวน 5% จากผลงานที่พวกเขาทำได้ให้แก่การกุศลและ บริจารเวลา 5% ของเวลาที่พวกเขามีภายในปี 2020 นี้ให้แก่กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

นี่เป็นอีกมุมมองที่น่ารักของบรรดาเหล่าแฮ็กเกอร์ที่หลายคนมองว่าเป็นพวกที่น่ากลัวเป็นมิจฉาชีพแต่ในโลกของความเป็นจริงแฮ็กเกอร์พวกนี้ก็มีจิตใจที่ดีไม่น้อยเลย

ขอบคุณข่าวจาก… https://www.infosecurity-magazine.com/news/bug-bounties-donation-covid19/

ขอบคุณภาพจาก… https://www.hackersforcharity.org/

ผู้แต่ง : นายโอภาส หมื่นแสน วิศวกร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่