หน้าแรก Vendors Google Google ปรับข้อตกลงการให้บริการโฆษณา รับกฎ GDPR ใหม่

Google ปรับข้อตกลงการให้บริการโฆษณา รับกฎ GDPR ใหม่

แบ่งปัน

จากการที่กฎรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใหม่อย่าง GDPR กำลังจะมีผลบังคับใช้ทางการในวันที่ 25 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งกระทบกับบริษัททั้งที่อยู่ในและนอกยูโรโซนด้วย ทาง Google (กูเกิ้ล) ก็เห็นว่าการโฆษณาให้แก่ธุรกิจที่เว็บหรือแอพมีการใช้งานจากผู้ใช้ภายในโซนอียูย่อมมีผลกระทบต่อตัวเองอย่างหลีกเลียงไม่ได้ จึงได้ออกประกาศแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหลายประการ

ยกตัวอย่างเช่น การบังคับใช้นโยบายการรับรู้ของเจ้าของข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับโฆษณาของกูเกิ้ลจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งร้องขอการรับรู้การนำข้อมูลไปใช้จากผู้ใช้บริการของบริษัท ทั้งผู้ที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอพที่เกี่ยวกับโฆษณาที่ลงกับกูเกิ้ล เป็นต้น โดยนโยบายนี้จะถูกเขียนเพิ่มในสัญญาให้บริการโฆษณาของกูเกิ้ลที่มีผลทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขข้อตกลงและสัญญาการใช้บริการของหลายผลิตภัณฑ์จากกูเกิ้ลตั้งแต่เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา โดยระบุให้กูเกิ้ลมีสถานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูล” (Data Processor) หรือ “ผู้บริหารจัดการข้อมูล” (Data Controller) แล้วแต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ตามประมวลกฎหมายใหม่

ซึ่งกรณีของบริการ DoubleClick for Publishers (DFP), DoubleClick Ad Exchange (AdX), AdMob, และ AdSense กูเกิ้ลและผู้ใช้บริการจะมีฐานะเป็นผู้ควบคุมจัดการอิสระสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาใช้ในบริการเหล่านี้ โดยการเพิ่มรายละเอียดข้อตกลงจะช่วยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลได้อย่างชัดเจน … โดยในเร็วๆ นี้

  1. กูเกิ้ลจะออกข้อตกลงชื่อ Controller-Controller Terms สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ DFP และ AdX
  2. ส่วนลูกค้า AdSense และ AdMob จะได้รับข้อตกลงปรับปรุงใหม่ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ และสำหรับผู้ใช้บริการ Google Analytics (GA), Attribution, Optimize, Tag Manager, หรือ Data Studioทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี ก็ต้องกดยอมรับข้อตกลงใหม่ที่ระบุให้กูเกิ้ลเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ (โดยไปที่หน้า Admin > Account Settings)

กูเกิ้ลยังมีการปรับเปลี่ยนลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามกฎหมายใหม่ด้วย ได้แก่ การเปิดโซลูชั่นเพื่อช่วยเหลือผู้นำโฆษณาไปลงให้แสดงเฉพาะโฆษณาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว, การสร้างตัวควบคุมโปรแกรม DFP/AdX ใหม่ รวมไปถึง AdSense for Content, AdSense for Games, และ AdMob ที่ควบคุมการใช้เธิร์ดปาร์ตี้รวบรวมข้อมูล หรือจัดแสดงโฆษณาสำหรับผู้ใช้จากอียูได้ ทั้งบนเว็บไซต์และแอพ, มีการปรับข้อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวสำหรับเยาวชนที่อายุต่ำเกินกว่าที่จะแสดงการยินยอมตามกฎ GDPR ได้, การพัฒนาตัวควบคุม Google Analytics ให้จัดการว่าจะเก็บหรือลบข้อมูลของตัวเองอันไหนบ้าง เป็นต้น

ที่มา : GoogleEmail