หน้าแรก Internet of Things เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง ด้วยบริการ Fujitsu Work Life Shift

เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง ด้วยบริการ Fujitsu Work Life Shift

แบ่งปัน
คุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ

ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน

บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ทำไมองค์กรต้องใช้ Fujitsu Work Life Shift ?

Fujitsu Work Life Shift คือ บริการที่ช่วยรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ช่วยองค์กรธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สู่การทำงานจากที่ใดก็ได้ หรือ Work from Anywhere ที่ไม่เพียงทำให้พนักงานสามารถทำงานได้เหมือนเดิมเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งมอบประสบการณ์แบบไร้พรมแดนที่สะดวก และปลอดภัยไปพร้อมกัน

Fujitsu Work Life Shift ไม่ได้เป็นเพียงบริการที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้เสมือนนั่งอยู่ที่ออฟฟิศ Work Life Shift ประกอบขึ้นจากโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการที่ต่างกันของแต่ละธุรกิจ ทำให้องค์กรสามารถปรับใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยส่งผลดีต่อองค์กรยุคใหม่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

การมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีแก่พนักงาน (User Experience) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกและปลอดภัยในทันทีต้องการ ด้วย Workplace Support ที่พร้อมให้บริการ แม้ผู้ใช้จะทำงานอยู่นอกสถานที่หรือ Work From Home ก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูล Workforce Analytics อันจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของพนักงานในองค์กรได้ดีขึ้น การรวมระบบ คน และข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวด้วยแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย (Zero Trust Network) ไม่ว่าจะใช้งานจากอุปกรณ์ใดก็ตาม

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ (Data Driven Analysis) เพื่อเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนระบบการทำงานหลังบ้าน (Back Office Transformation) โดยการนำระบบอัตโนมัติอย่าง RPA เข้ามาช่วยทำงานแทนมนุษย์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดไปพร้อมกัน ช่วยให้พนักงานมีเวลาทุ่มเทให้แก่งานที่มีความสำคัญ และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ Fujitsu Work Life Shift ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถมองภาพรวมว่าจะสามารถให้บริการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใดได้บ้าง ทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น และด้วยความสามารถ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับ-ส่งงาน บน Cloud Based ทำให้สามารถที่จะใช้เก็บข้อมูล ฝากไฟล์ ส่งอีเมล์ จากที่ใดก็ได้ ผ่านโซลูชันจากมีพันธมิตร อาทิ Microsoft, Palo Alto Prisma เป็นต้น และผ่านจุดเดียวในการเข้าจัดจัดการ (Remote Working)

บริการ Fujitsu Work Life Shift ยังได้รับการรับรอง และคว้ารางวัลจาก Gartner ในฐานะผู้ให้บริการที่สามารถช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบดิจิทัล โดยสามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือดีขึ้น

อีกทั้งบริการของ ฟูจิตสึ ยังเป็นบริการที่ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของฟูจิตสึ เข้ากับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการพัฒนาโซลูชัน เพื่อรองรับพนักงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานของฟูจิตสึกว่า 130,000 คนทั่วโลก ที่พร้อมช่วยธุรกิจออกแบบ และวางระบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้ง่ายขึ้น

การนำ Fujitsu Work Life Shift มาเปลี่ยนแปลงองค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. การกำหนดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม (Smart Working), 2.ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในสำนักงาน (Borderless Office) และ 3.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม (Smart Working) : การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดงานที่มีให้เป็นระเบียบมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชัน Modern Workspace บริการด้านประสิทธิภาพการทำงาน และพื้นที่ทำงานบนระบบคลาวด์ “Evergreen” นำเสนอบริการด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึง Microsoft 365, Microsoft Teams และ Box, โซลูชัน Secure Remote Working หรือบริการโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Desktop “Virtual Workspace” เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลเพราะอุปกรณ์สูญหายหรือถูกโจรกรรม และโซลูชันทางด้าน Zero Trust Network บริการความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่ม หรือลดขนาดตามแนวคิดความปลอดภัย และลดการพึ่งพา VPN ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำร้องขอในกรณีเร่งด่วน เพื่อลดระยะเวลาที่ระบบเกิดขัดข้อง (Downtime) ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และมุ่งในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในสำนักงาน (Borderless Office) : ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในสำนักงาน ด้วยการจัดตั้งฝ่ายบริการช่วยเหลือ Service Desk ที่คอยทำหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาผ่านโซลูชันCustomer Experience Center บริการช่วยเหลือ “Intelligent Service Desk” บริการตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ เว็บ แชท ฯลฯ แก่บุคลากรที่ทำงานนอกสถานที่ และโซลูชัน Workplace Support บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และการบำรุงรักษานอกสถานที่ “Global Onsite Operation” ด้วยการจัดส่ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) : ให้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานที่ทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน โดยจะแสดงผลข้อมูลการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ และรองรับรูปแบบการทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยโซลูชัน Virtual Collaboration ซึ่งเป็นบริการพื้นที่เสมือนจริงสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยเสริมศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้กับทีมงาน และสร้างทักษะการประสานงานผ่านโลกเสมือน และโซลูชัน Workforce Analytics เพื่อวิเคราะห์กำลังคน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรภายในองค์กร ด้วยข้อมูลรูปแบบการทำงานของบุคลากร รองรับการติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน


ดังนั้นกล่าวได้ว่า Fujitsu Work Life Shift เป็นบริการที่สนองตอบต่อความต้องการขององค์กรในปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบเชื่อมโยงกัน ไม่จำกัดพื้นที่การทำงานได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่น ได้ในทุกธุรกิจ

ซึ่งปัจจุบันมีหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้ใช้บริการ Fujitsu Work Life Shift ของ ฟูจิสึแล้ว โดยอุตสาหกรรมที่ตื่นตัวมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing), อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) และอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) นอกจากนี้บริการ Fujitsu Work Life Shift นี้ยังพร้อมให้บริการผสมผสานกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้ในรูปแบบ as-a-service โดยคิดค่าบริการเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน

หากองค์กร ที่สนใจนำ Fujitsu Work Life Shift ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไปงานงานสัมมนาออนไลน์ FUJITSU New Normal Digital Service Expo ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้

สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555
เว็บไซต์ http://th.fujitsu.com