หน้าแรก Home Business บทความน่ารู้ : เริ่มต้น Digital Transformation ในแบบที่ใช่ ไปกับ Fujitsu DX Consulting

บทความน่ารู้ : เริ่มต้น Digital Transformation ในแบบที่ใช่ ไปกับ Fujitsu DX Consulting

แบ่งปัน
คุณคอง เษี่ยว เอี้ยน, Head of DX and Strategic Office บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมวงการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย นั่นทำให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation หรือ DX อย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ตามมาคือคำถามและข้อกังวลมากมาย เพราะหากศึกษากระบวนการหรือค้นหาแนวทางการทำ Digital Transformation ด้วยตนเอง หลายองค์กรอาจจับต้นชนปลายไม่ถูก และมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ กระบวนการที่ยุ่งยากมีขั้นตอนมากมาย ต้องใช้เวลาศึกษา ต้องมีบุคลากรที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ และต้องใช้งบประมาณสูงมาก

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นความคิดที่ผิดถนัด หากคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแนวทาง และสร้างกระบวนการทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร

DX Consulting บริการที่เกิดจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากการลงมือทำจริง ด้วยความเข้าใจความท้าทายของการทำ Digital Transformation ของธุรกิจ และประสบการณ์ในการทำ DX อย่างประสบความสำเร็จในองค์กร ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเสนอบริการ DX Consulting ที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX โดยมีแนวคิด กระบวนการที่ยืดหยุ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทำ DX ให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก พร้อมให้คำปรึกษา

“ที่ผ่านมาเราปรับเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นบริษัทด้านไอที ไปสู่บริษัทด้าน DX ที่มุ่งปรับใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินการ DX ภายในองค์กร เพื่อนำเสนอโซลูชันและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมต่อยอดสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” คุณคอง เษี่ยว เอี้ยน, Head of DX and Strategic Office บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) กล่าว

เส้นทางสู่ความสำเร็จกับโครงการ DX

แม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการดำเนินงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่การเริ่มต้นโครงการ DX ภายใต้บริการ DX Consulting จากฟูจิตสึ จะมีแนวคิดหลัก 4 ประการคือ

1 การปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2 การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการสร้างช่องทางใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น
3 การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ด้วยการสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
4 การพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆ บุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการนำเสนอกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบ โดยอาศัยข้อมูลเริ่มต้นจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลภายในองค์กร จากนั้นก็กำหนดสถาปัตยกรรมเป้าหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มุ่งสร้างสรรคและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

DX ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด ใครๆ ก็เริ่มได้

หนึ่งคำถามคาใจสำหรับคนที่ต้องการทำ DX คือ ต้องเริ่มต้นอย่างไรและใช้งบประมาณเท่าไหร่ดี ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต การเริ่มต้นทำ DX นั้น เราอาจเริ่มต้นการทำงานด้วยกระบวนการประเมินและเปรียบเทียบโดยภาพรวมทั้งองค์กร (Assessment and Benchmarking) ด้วยมาตรฐาน SIRI (Smart Industry Readiness Index) ครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีและศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ให้ได้ข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือดำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และใช้งบประมาณไม่มาก แต่สิ่งที่ได้คือ “ข้อมูลอันมีค่า” ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินต่อว่าองค์กรจะให้ความสำคัญและต้องการเริ่มต้นทำ DX ในส่วนใดต่อไป

เหนือกว่าด้วยบริการแบบ End-to-End เสริมด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ไม่เพียงมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และสามารถปรับเปลี่ยนรับกับธุรกิจที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว แต่ DX Consulting ยังเป็นบริการแบบ End-to-End ครอบคลุมทั้ง

– การศึกษารูปแบบธุรกิจ วิสัยทัศน์ กระบวนการทำงานของลูกค้า
– จัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของ ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) และฟูจิตสึในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
– ให้คำปรึกษา ช่วยวางแนวทางการทำ DX
– ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคล
– ออกแบบ จัดหา ติดตั้งโซลูชันดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ทั้งผลิตภัณฑ์ของฟูจิตสึและผู้ผลิตรายอื่น
– ให้การสนับสนุนหลังการขายแบบ One Stop Services
– ปรับกระบวนการเพื่อให้โครงการ DX ประสบความสำเร็จ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนโครงการ DX ให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ IoT การปรึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต

ไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำเท่านั้น แต่ด้วยพื้นฐานการเป็นผู้ให้บริการด้านไอที ทำให้ฟูจิตสึมีความเหนือกว่าผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน DX รายอื่นๆ คือ ฟูจิตสึมีบริการแบบครบวงจร สามารถออกแบบ จัดการ และติดตั้งโซลูชันเหล่านี้ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายใดก็สามารถให้การดูแลได้ทั้งหมด

ความสำเร็จของลูกค้า

เป้าหมายของโครงการ DX คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมีลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลายรายที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการ DX Consulting จากฟูจิตสึ ตัวอย่างเช่น

– เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
– เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล
– นำโซลูชัน ERP มาช่วยยกระดับในเครือโรงงานสิ่งทอและเส้นใยไฟเบอร์
– สร้าง Smart Factory ให้กับผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศและโรงงานผลิตเส้นทองแดง

ด้วยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ DX ภายในองค์กร ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเสนอโซลูชันและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อ “ฟูจิตสึ” ที่เดียวจบทุกความต้องการด้าน Digital Transformation

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ของบริการ DX Consulting ได้ที่  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555
http://th.fujitsu.com