หน้าแรก Internet of Things ฟูจิตสึ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็วด้วยโซลูชัน RPA

ฟูจิตสึ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็วด้วยโซลูชัน RPA

แบ่งปัน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบถึงทุกธุรกิจ ทั้งคู่แข่งหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ กลายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว

ฟูจิตสึ ในฐานะขององค์กรด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ได้ให้ความสำคัญและเริ่มต้นกระบวนการ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อปรับการทำงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกมากมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟูจิตสึเข้าไปช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน ยกระดับการให้บริการลูกค้า สร้างโอกาส และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญจากหลากหลายโซลูชั่นดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือ RPA

RPA คืออะไร

RPA หรือ Robotic Process Automation คือระบบอัตโนมัติที่มี AI เป็นหัวใจในการทำงาน ช่วยลดเวลาการทำงานที่มีกระบวนการเป็นมาตรฐานได้แบบทันตาเห็น ทำงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ลดข้อผิดพลาดในการเตรียมข้อมูล ลดการใช้กระดาษ และลดกระบวนการทำงานที่ต้องใช้คน

ทำให้พนักงานมีเวลาทุ่มเทให้กับงานที่สร้างมูลค่ามากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือรายได้และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

เพิ่มรายและประสิทธิภาพการทำงานด้วย RPA

ฟูจิตสึประเทศไทย ไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา วางยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล และติดตั้งระบบ RPA ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังนำ RPA มาใช้งานในองค์กรอย่างจริงจัง เสริมศักยภาพให้กับการทำงานของทีมขายสัญญาการบำรุงรักษา หรือทีม MA (Maintenance Agreement) ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือ การเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษา เสนอบริการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วย นำระบบ RPA ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่มีความต้องการแตกต่างกัน ได้อย่างประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ฟูจิตสึใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการศึกษาการทำงาน เตรียมการติดตั้งและปรับจูนการทำงานของระบบ RPA โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานปรกติของทีม MA แต่อย่างใด

ได้ผลลัพธ์ในเวลาอันรวดเร็ว

ด้วยการนำระบบ RPA มาใช้งาน เพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติ ในการเข้าถึงฐานข้อมูลการขาย แล้วรวบรวมเป็นรายงานที่สามารถดำเนินการติดต่อลูกค้าได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาให้ทีมได้ทันทีถึง 90% จากเดิมใช้เวลามากกว่าวันละ 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 20 นาที ทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น มีเวลาพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

ขณะเดียวกันระบบ RPA ก็ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ปราศจากข้อผิดพลาด ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ผลที่ได้รับคืออัตราความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับอัตราการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากฟูจิตสึก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ผลที่ตามมาคือ สามารถต่อยอดธุรกิจ และมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 20%

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า RPA คือโซลูชั่นที่วัดผลได้และให้ผลตอบแทนการลงทุนในเวลาอันรวดเร็ว แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเสริมศักยภาพให้ทุกธุรกิจ และก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

 

สมัครสมาชิก Enterprise ITPro เพื่อรับข่าวสารด้านไอที