หน้าแรก Cloud Fujitsu ActivateNow 2020 งานแสดงวิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation ครั้งสำคัญของ Fujitsu

Fujitsu ActivateNow 2020 งานแสดงวิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation ครั้งสำคัญของ Fujitsu

แบ่งปัน

ฟูจิตสึจัดงานสัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ Fujitsu ActivateNow งานที่ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังเป็นงานสำคัญซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation รวมถึงนำเสนอกรณีศึกษาของการนำเทคโนโลยีมาช่วยรับมือกับ COVID-19 ในประเทศต่างๆ

สำหรับในภูมิภาคเอเซียเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับของ Takahito Tokita ผู้เป็นทั้ง CEO และ Chief DX Officer ของ Fujitsu ซึ่งได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจของทั้งโลกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งแน่นอนว่าฟูจิตสึเองก็ต้องปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน โดยหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือ การก้าวสู่ DX Company หรือบริษัทที่พร้อมช่วยให้ลูกค้าและองค์กรต่างๆ พร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัลหรือ Digital Transformation

ในมุมของฟูจิตสึเอง บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มารับมือ ยังคงสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และริเริ่ม Work Life Shift อันเป็นรูปแบบการทำงาน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

จากนั้นสองผู้บริหารจากฟูจิตสึในภูมิภาคได้แก่ Arimichi Kunisawa, SVP, CEO, Head of Asia Region และ Alfee Lee, CTO, Asia Region มาร่วมให้ข้อมูลการทำงานร่วมกับลูกค้าในประเทศต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเผยทิศทางการทำการตลาดในอนาคตของฟูจิตสึในภูมิภาคนี้

Takahito Tokita ผู้เป็นทั้ง CEO และ Chief DX Officer ของ Fujitsu

ธุรกิจของฟูจิตสึในเอเชียครอบคลุม 12 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ดูแลลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย และมีจำนวนดาต้าเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง เช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆ เอเซียก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมาฟูจิตสึเข้าไปมีส่วนช่วยองค์กรในเอเซียเพื่อปรับตัวรับมือกับการแข่งขันและผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงช่วยในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล

ครอบคุลมทั้งด้านสังคม (Society) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้านธุรกิจและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Business and Experience) เพื่อช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงความสะดวกแก่การทำงานในยุค New Normal

ขณะเดียวกันฟูจิตสึก็มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า (Trust) ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ฟูจิตสึเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น AI, Hybrid IT, 5G, การประมวลผล, การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, ข้อมูล และ IoT เพื่อช่วยให้องค์กรพร้อมพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย