หน้าแรก Security Hacker ดาวน์โหลดฟรี รายงานพิเศษ ! Email Security Threat Report 2020

ดาวน์โหลดฟรี รายงานพิเศษ ! Email Security Threat Report 2020

แบ่งปัน

รายงานพิเศษ ! Email Security Threat Report 2020 จัดทำขึ้นโดยทาง DarkTrace โดยเป็นข้อมูลที่นำเสนอเรื่องราวของการโจมตีอีเมล์ซึ่งเรียกได้ว่าเกือบ 94% จะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นจากช่องทางอีเมล์นี้

ในรายงานนี้จะอธิบายถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอีเมล์ อีกทั้งยังได้พูดถึงโซลูชั่นอย่าง Antigena Email เป็นโซลูชั่นด้านไซเบอร์แบบ AI รวมถึงเทคนิคและแนวโน้ม 4 ประการในการที่พวกอาชญการทางไซเบอร์ชอบใช้ในการโจมตี ไม่ว่าจะเป็น

– Spear phishing & payload delivery
– Supply chain account takeover
– Social engineering & solicitation
– Compromised employee credentials

รวมถึงแนวทางการป้องกันที่น่าสนใจ สามารถคลิกดาวน์โหลดรายงาน Email Security Threat Report 2020 ได้ทันที