หน้าแรก Cloud ฟอร์ติเน็ต ประกาศเข้าซื้อกิจการของโอเพค เสริมแกร่ง True Zero Trust Security

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเข้าซื้อกิจการของโอเพค เสริมแกร่ง True Zero Trust Security

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเข้าซื้อกิจการของโอเพค องค์กรผู้พัฒนาสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยวางแผนประสานรวมสถาปัตยกรรมดังกล่าวเข้ากับสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริค (Security Fabric Architecture) ที่ครอบคลุมกว้างขวางของฟอร์ติเน็ต พัฒนาเป็นแพลทฟอร์มทางเลือกใหม่ที่ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเลือกใช้โซลูชั่นเครือข่ายและความปลอดภัยที่ดีที่สุดของฟอร์ติเน็ตได้อย่างสะดวก

แพลตฟอร์มของโอเพคนั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับกลุ่มพันธมิตรประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงการเข้าใช้งานอย่างง่ายๆ จึงเอื้อให้ผู้ให้บริการประเภท MSSP ผู้ให้บริการโครงข่าย พันธมิตรประเภทเพิ่มมูลค่าในระดับสูงสามารถรวมแพลตฟอร์มแซสซีที่มีผู้ใช้บริการหลากหลายนี้ เข้ากับข้อเสนอด้านบริการศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operations Center: NOC) และบริการด้านศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัย (Security Operations Center: SOC) และบริการระดับมืออาชีพขั้นสูงอื่นๆ สามารถเพิ่มมูลค่าแก่ข้อเสนอ และนำเสนอที่มีความแตกต่างให้กับลูกค้าของตนเองได้อย่างง่ายดาย

การเข้าซื้อกิจการโอเพคในครั้งนี้ จะส่งให้ฟอร์ติเน็ตสามารถปฏิบัติการต่างๆ อาทิ เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด มีความยืดหยุ่นที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด, ให้ความปลอดภัยแบบ True Zero Trust Security ที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง, มีโซลูชั่น ZTNA ที่ไม่เหมือนใครด้วยนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, รวมการทำงานของการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยได้ครบวงจร ทั้งนี้รวมถึง ศักยภาพการทำงานของระบบเอสดีแวนชั้นนำในอุตสาหกรรมของฟอร์ติเน็ตที่กำลังได้รับความนิยม และเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่าย (Security-Driven Networking Strategy) ของฟอร์ติเน็ตอีกด้วย