หน้าแรก News & Event ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection ปกป้องธุรกิจให้พ้นจากภัยคุกคามบนคลาวด์

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection ปกป้องธุรกิจให้พ้นจากภัยคุกคามบนคลาวด์

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต Fortinet® ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศเปิดตัวโซลูชันฟอร์ติซีเอ็นพี (FortiCNP) ใหม่สำหรับระบบคลาวด์ ทำงานโดยการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส่งจากคลาวด์ทั่วทั้งองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ราบรื่น พร้อมชูเทคโนโลยี Resource Risk Insights (RRI)TM ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ FortiCNP ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ช่วยให้ทีมไอทีจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและจัดการลดความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบในด้านการรักษาความปลอดภัยของเวิร์คโหลดบนคลาวด์ (Cloud workload security) มากที่สุดโดยไม่ทำให้ธุรกิจช้าลง

และในวันนี้ ฟอร์ติเน็ตประกาศถึงการร่วมเป็นพันธมิตรของ AWS ประเภท Amazon Web Services Launch Partner ที่ใช้บริการป้องกันมัลแวร์ Amazon GuardDuty Malware Protection ของ AWS ซึ่งสามารถตรวจจับมัลแวร์แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ได้ทั่วทั้งในส่วนเก็บข้อมูล (Data store) ในเนื้อที่เก็บข้อมูล (Disk volume) และในเวิร์คโหลดที่เป็นอิมเมจ (Workload image) เมื่อ FortiCNP สามารถทำงานร่วมกับคุณสมบัติการป้องกันมัลแวร์ของ Amazon GuardDuty ดังกล่าวจึงให้การป้องกันภัยคุกคามที่รวดเร็วเกือบเรียลไทม์และแข็งแกร่งในระดับ Zero-permission ด้วยเป้าหมายไม่อนุญาตให้มัลแวร์หลุดรอดเข้ามาคุกคามได้ ในขณะที่สแกนเวิร์คโหลดที่กำลังรับ-ส่งอยู่ได้โดยไม่มีผลกระทบหรือสร้างความล่าช้าในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

องค์กรนำระบบคลาวด์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไอทีแบบไฮบริดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ด้วยต้องการก้าวเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบคลาวด์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดยรวมด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่มักจะแก้ไขด้วยการเพิ่มโซลูชันการรักษาความปลอดภัยใหม่ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ขององค์กร แต่ละโซลูชันเหล่านั้นจะยิ่งสร้างข้อความการเตือน (Alerts) จำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระแก่องค์กรที่ต้องจัดทีมงานเข้ามาวิเคราะห์และรวมเข้ากับใช้ระบบคลาวด์ขององค์กรให้รวดเร็ว