หน้าแรก News & Event ฟอร์ติเน็ต ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดหลักสูตร Network Security Expert (NSE)

ฟอร์ติเน็ต ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดหลักสูตร Network Security Expert (NSE)

แบ่งปัน

ฟอร์ติเน็ต ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดหลักสูตร Network Security Expert (NSE) เพื่อการเรียน-การสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “ฟอร์ติเน็ตมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง  การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักจากการถูกโจมตี”

ทั้งนี้ หลักสูตร NSE ของฟอร์ติเน็ต เป็นหลักสูตรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ครอบคลุมเนื้อหาและมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามใหม่ๆ ตลอดเวลา ตัวหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ การตรวจจับความเสี่ยง เน้นการเรียนรู้แบบ Hand-on ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับอุปกรณ์ของฟอร์ติเน็ต ถือเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อการทำงานในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างจริงจัง