หน้าแรก Advertorial ฟรี ! Ebook แนวโน้ม 3 ประการในการก้าวสู่ Digital Transformation โดย Epicor

ฟรี ! Ebook แนวโน้ม 3 ประการในการก้าวสู่ Digital Transformation โดย Epicor

แบ่งปัน
ebook epicor

Digital Transformation นั้นกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจโรงงานและการผลิต ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ว่าโอกาสในการเติบโตนั้นมีอยู่มหาศาล ทว่าความท้าทายเองก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยเช่นกัน

eBook จาก Epicor ฉบับนี้จะนำเสนอถึงแนวโน้ม 3 ประการที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและมองเห็นข้อมูลต่างๆ ในธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อให้การทำ Digital Transformation เป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้ได้แก่:

– การเติบโตของ Internet of Things (IoT)
– การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
– การย้าย Application ขึ้นไปสู่บริการ Cloud

Three Sure Ways to Get Your Factory Fit for the Future

สำหรับเหล่าธุรกิจโรงงานและการผลิต ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการทำ Digital Transformation และเรียนรู้ถึง 3 แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการทำ Digital Transformation ในธุรกิจโรงงานและการผลิต สามารถดาวน์โหลด E-Book ฟรี "Three Sure Ways to Get Your Factory Fit for the Future" ได้ทันทีที่ https://www.epicor.com/thailand/landing/visibility-ebook.aspx?utm_campaign=70134000001cRZX&utm_medium=onlineadvertising&utm_source=thai-greenworld-visibility&utm_term=&utm_content=thai-visibility-ebook#epicor #erp #digitaltransformation

Enterprise ITPro ข่าวไอทีและบทความความรู้ สำหรับองค์กร 发布于 2018年8月7日周二

ดาวน์โหลด eBook ฉบับนี้เพื่อเรียนรู้และเตรียมธุรกิจโรงงานและการผลิตของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต คลิกดาวน์โหลด