หน้าแรก Advertorial ฟรี ! Ebook แนวโน้ม 3 ประการในการก้าวสู่ Digital Transformation โดย Epicor

ฟรี ! Ebook แนวโน้ม 3 ประการในการก้าวสู่ Digital Transformation โดย Epicor

แบ่งปัน
ebook epicor

Digital Transformation นั้นกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจโรงงานและการผลิต ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ว่าโอกาสในการเติบโตนั้นมีอยู่มหาศาล ทว่าความท้าทายเองก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยเช่นกัน

eBook จาก Epicor ฉบับนี้จะนำเสนอถึงแนวโน้ม 3 ประการที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและมองเห็นข้อมูลต่างๆ ในธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อให้การทำ Digital Transformation เป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้ได้แก่:

– การเติบโตของ Internet of Things (IoT)
– การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
– การย้าย Application ขึ้นไปสู่บริการ Cloud

https://www.facebook.com/enterpriseitpro/videos/1831382790312287/

ดาวน์โหลด eBook ฉบับนี้เพื่อเรียนรู้และเตรียมธุรกิจโรงงานและการผลิตของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต คลิกดาวน์โหลด