หน้าแรก Home Case Study ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต

แบ่งปัน

หากจะกล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างเสริมและเพิ่มทักษะในการปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพื่อเติบโตขึ้นไปในอนาคต ที่จะเป็นผู้มีความเพียบพร้อมเพื่อรองรับกับโลกของการทำงานได้อย่างเต็มขั้น เราคงจะมองเห็นเพียงแค่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในประเทศไทยเท่านั้น และหนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีปัจเจกแห่งแนวคิดและวิสัยทัศน์พร้อมพันธกิจที่เด่นชัด

โดยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีวิสัยทัศน์ที่อิงตาม DNA ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ DPU มีความแตกต่างและก้าวล้ำไปข้างหน้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยท่าน ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล่าให้ฟังว่าในหลักสูตรของการศึกษาภายใน มธบ. นักศึกษาทุกคนจะได้ซึมซับและสอดแทรกทักษะที่สำคัญเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น ทักษะในแง่ของความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี ทักษะในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา ทักษะในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์แบบเป็นตรรกะ ทักษะในการสร้างความร่วมมือแบบทีมเวิร์ก และทักษะในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยทักษะเหล่านี้ท่านอธิการบดีอธิบายว่า ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นแรงผลักด้วย

การเปลี่ยนแปลงเทคของเทคโนโลยีกับการศึกษา

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น เทคโนโลยีกลายมาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งก็รวมไปถึงแวดวงการศึกษาด้วยเช่นกัน ท่านอธิการบดี กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการของผู้บริโภค อันหมายถึงนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทักษะที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตอบรับความต้องการดังกล่าวโดยดึงเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในแต่ละอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน แต่เชื่อว่าในอนาคตก็จะสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนสอนใหม่ที่มีความอัจฉริยะได้โดยอาศัยเทคโนโลยีมาเติมเต็ม

ต่อคำถามที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของการศึกษานั้นทาง DPU จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด้วยหรือไม่? ท่านอธิการบดีบอกว่า เนื้อหาหลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงและใช้งานหลักสูตรด้วยเทคโนโลยีมากกว่า โดยมีการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ที่รวดเร็วกว่าเดิม ทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วและมีประสบการณ์ที่มากกว่าการใช้ระบบการศึกษาเดิมจึงทำให้เกิดมิติการเรียนที่มากขึ้น

เติมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ดร.ดาริกา ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภายใน DPU ว่า ได้มีเริ่มมีการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีในหลายๆ ส่วน มีทั้งระบบห้องเรียนแบบ Interactive Classroom มีระบบการเรียนการสอนแบบ Online Learning การสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และยังรวมไปถึงการอิมพลีเมนท์ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเป็นแบบทั้งระบบทั้งมีสายและไร้สาย เป็นแบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมในทุกส่วนภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับปรุงในส่วนของดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีสร้างประสิทธิผลได้มากกว่า กล่าวคือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยระบบทั้งสองอย่างนี้ทาง DPU ได้เลือกใช้เทคโนโลยีระดับโลกจาก Huawei มาเติมเต็ม

บทสรุปของการศึกษากับเทคโนโลยี

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมด้านการศึกษา DPU เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาของเทคโนโลยี (Technology Disruption) จึงได้ปรับตัวและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ที่จำเป็นหลายอย่าง

แน่นอนว่าการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่จะอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยไปอย่างยาวนาน ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาอย่าง คุณภาพการบริการ การลงทุนและความคุ้มค่า เป็นประเด็นหลักๆ ที่ท่านอธิการบดี ของ DPU นำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด และในท้ายสุดก็ได้เลือกที่จะให้ทาง Huawei ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาดูแลและช่วยในการจัดการในประเด็นดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะช่วยให้การบริหารจัดการการศึกษาของทาง DPU มีความแตกต่างและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น