หน้าแรก Networking & Wireless TP-Link ส่ง Deco M9 Plus อุปกรณ์ปล่อยสัญญานแบบ Mesh Wi-Fi System

TP-Link ส่ง Deco M9 Plus อุปกรณ์ปล่อยสัญญานแบบ Mesh Wi-Fi System

แบ่งปัน

TP-Link ส่งอุปกรณ์ Deco M9 Plus อุปกรณ์ปล่อยสัญญาน Wi-Fi รุ่น AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System ด้วยความปลอดภัยของสัญญาณ Wi-Fi แบบ Tri-band (3 ย่านความถี่) เร็ว แรง ที่ 5GHz (867 Mbps) และ 2.4 GHz (400 Mbps) ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสำหรับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็ว 1000 Mbps เหมาะสำหรับตลาดบ้าน – ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง