หน้าแรก Applications Code Their Dreams พัฒนาโรงเรียนสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มหลักสูตร Python ให้แก่เด็ก

Code Their Dreams พัฒนาโรงเรียนสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มหลักสูตร Python ให้แก่เด็ก

แบ่งปัน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน “Coding” บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG: Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า โครงการ CDG: Code Their Dreams เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ประถมวัย ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง หลักสูตรที่เน้นการวางรากฐานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำหลักการเขียนง่าย ๆ ให้แก่นักเรียนผ่านเว็บไซต์ code.org ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง เน้นการสอนกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมความเข้าใจ มุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจภาษาคอมพิวเตอร์ เปิดรับการก้าวสู่โลกการศึกษาในยุคดิจิทัล

“เป้าหมายของโครงการ CDG: Code Their Dreams คือการจุดประกายความสนใจและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้งให้กับเด็กๆ โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร สังกัดกรุงเทพมหานคร นับเป็นโรงเรียนแรกในโครงการ” นายนาถกล่าว

ทางด้าน จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โครงการ Code Their Dreams ถือเป็นการเรียนการสอนที่เข้ามาจุดประกายให้เด็กๆ หลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับการฝึกทักษะ และวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ยังได้ลงมือทำ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือที่เรียกว่า Active Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

“เด็ก ๆ จะชอบการเรียนรู้คำสั่งที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่ต้องการ โดยชิ้นงานที่เด็ก ๆ ชอบคือ การสร้างเกมส์ที่เริ่มจากการตั้งเงื่อนไขง่าย ๆ และเพิ่มระดับความยาก ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน ผ่านการใช้จินตนาการสร้างเกมส์ที่ตัวเองต้องการเล่น อีกหนึ่งชิ้นงานคือการสร้างหนังสั้น หรือ Animation เน้นการใช้คำสั่งเคลื่อนไหว เปลี่ยนฉาก ตัวละคร ใส่เสียง สร้างเรื่องราวตามจินตนาการ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ทำชิ้นงานจากการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นผลงานของตัวเอง เด็ก ๆ จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ และกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อยากเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต” จ่าสิบเอกสมเกียรติกล่าวถึงเสียงตอบรับของนักเรียน

นอกจากนี้โครงการ CDG: Code Their Dreams ยังได้มีการเพิ่มหลักสูตรสอนเขียน Python ภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง ซึ่งจะปูทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ หรือต่อยอดความสนใจสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และมากกว่านั้นคือการเป็นบุคลากรไอทีที่มีความสามารถ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยวางแผนเปิดการเรียนการสอนในปี 2562 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจโค้ดดิ้ง สามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.codetheirdreams.com และ https://www.facebook.com/codetheirdreams/

ที่มา : ข่าวพีอาร์