หน้าแรก Cloud Webinar : เชิญร่วมงาน Cloud Foundation on ThinkAgile VX

Webinar : เชิญร่วมงาน Cloud Foundation on ThinkAgile VX

แบ่งปัน

Lenovo ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Cloud Foundation on ThinkAgile VX เป็นงานที่จะช่วยเปิดมุมมองการทำ Digital Transformation ด้วยการใช้เวอร์ชวลไลเซชั่นอันชาญฉลาด โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง Lenovo VMware ตลอดจน AMD โดยคุณจะได้พบกับเรื่องราวเช่นการสร้าง Hybreid Cloud Transformation, การใช้ระบบ VMware Cloud Foundation และเทคโนโลยี EYPC เป็นต้น

กำหนดการ
วัน: พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา : 10.00 – 11.40 น.
บรรยาย : ภาษาไทย
แพลตฟอร์ม : ระบบ Zoom Platform


ผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้จาก Link ด้านล่างที่นี่
https://bit.ly/3H3aMPK
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-001-9973 อีเมล์ event2@etpnewsmail.com