หน้าแรก Vendors Cisco Cisco สนับสนุนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ แก่ Smart City ทั่วโลก

Cisco สนับสนุนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ แก่ Smart City ทั่วโลก

แบ่งปัน

Cisco Capital บริษัทด้านการลงทุนของ Cisco Systems ได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองใหญ่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้เมืองใหญ่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสมาร์ทซิตี้ได้ง่ายขึ้น, เร็วขึ้น, ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ซิสโก้มองผลตอบแทนที่ได้รับจากเมืองที่เข้าร่วมในเชิงของการโฆษณาว่าแต่ละเมืองใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทุกกระบวนการจากซิสโก้ ทั้งนี้ Cisco Capital ร่วมมือกับบริษัทลงทุนในหุ้นนอกตลาด Digital Alpha Advisors รวมทั้งบริษัทจัดการกองทุนอย่าง APG Asset Management (APG) และ Whitehelm Capital

ซิสโก้มองว่า การสนับสนุนเงินทุนถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปฏิรูประบบจัดการเมืองให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งโครงการนี้ซิสโก้จะสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการทำให้ฝันในการสร้างสมาร์ทซิตี้เป็นจริงได้ โครงการนี้จะช่วยให้แต่ละเมืองเลือกรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการติดตั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ ในงาน Smart City Expo World Congress ที่บาเซโลน่าที่ผ่านมานั้น ซิสโก้ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Cisco Kinetic for Citiesที่ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูล IoT อย่าง Cisco Kinetic เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะอีกด้วย

ที่มา : http://www.eweek.com/networking/cisco-reveals-1-billion-program-for-smart-cities-infrastructure