หน้าแรก Vendors Cisco Cisco วางแผนซื้อ CloudLock ด้วยมูลค่าถึง 293 ล้านเหรียญสหรัฐ

Cisco วางแผนซื้อ CloudLock ด้วยมูลค่าถึง 293 ล้านเหรียญสหรัฐ

แบ่งปัน

Cisco กำลังอยู่ในช่วงซื้อกิจการจากบริษัท CloudLock ด้วยมูลค่าถึง 293 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะทำให้ Cisco มีความแข็งแกร่งในธุรกิจรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย Cloud โดยหลังได้รับการอนุมัติให้ควบรวมกิจการภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2561 กิจการของ CloudLock จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจด้านเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของ Cisco

CloudLock ให้บริการเทคโนโลยี CASB (Cloud Access Security Broker) ซึ่งเป็นตัวกลางในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลและแอพพลิเคชั่นบนเครือข่าย Cloud กับผู้ประกอบการธุรกิจ สนับสนุนการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Salesforce, Microsoft Office 365, Google Apps, Dropbox, Box ฯลฯ โดยผู้ดูแลความปลอดภัยบนเครือข่ายสามารถกำหนดและเรียกใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อรักษาความปลอดภัยโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น Cloud อื่น ๆ ที่พนักงานภายในองค์กรใช้งาน

บริษัท Gartner พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.  2563 ร้อยละ 85 ขององค์กรธุรกิจชนาดใหญ่ทั่วโลกจะใช้เทคโนโลยี CASB ในการเข้าถึงเครือข่าย Cloud ซึ่งเติบโตกว่าปลายปี พ.ศ. 2558 ถึง 5 เท่า การเติบโตของเทคโนโลยี CASB เกิดขึ้นจากการขยายตัวของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Software-as-a-Service (SaaS) ซึ่งไม่ได้ให้สิทธิแก่ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรในการจัดการและควบคุมแอพพลิเคชั่นและบริการ จึงเป็นช่องทางการเติบโตของเทคโนโลยี CASB

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ http://networkcomputing.com/cloud-infrastructure/cisco-boosts-cloud-security-capabilities-cloudlock-buy/423027164