หน้าแรก Advertorial พฤกษา เรียลเอสเตท มั่นใจทีมงานไอที เอาต์ซอร์ส จาก RICOH

[กรณีศีกษา] พฤกษา เรียลเอสเตท มั่นใจทีมงานไอที เอาต์ซอร์ส จาก RICOH

แบ่งปัน

พฤกษา เรียลเอสเตท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ให้บริการประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด และได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมทั้งตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญว่า “ใส่ใจ เพื่อทั้งชีวิต” โดยพัฒนากระบวนการสร้างบ้านให้ได้มีระดับด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่อันมีคุณภาพ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ พฤษา เรียลเอสเตท สามารถพัฒนาคุณภาพของการผลิตและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในครั้งนี้ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวีระ คูเมืองแมน System Engineer Executive บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพื่ออธิบายให้ได้ทราบถึงความสำคัญของระบบไอทีที่ใช้งานอยู่ที่พฤกษา เรียลเอสเตท

คุณวีระอธิบายให้ฟังว่า ระบบไอทีเปรียบเสมือนหัวใจหลักของทางบริษัทเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีเพื่อการขาย, การก่อสร้าง, การเบิกวัสดุอุปกรณ์, พิมพ์เอกสารการขาย เป็นต้น สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานก็ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเอง (พีเอสโปร) และแอพพลิเคชั่น SAP เป็นต้น พฤกษาเลือกที่จะโยกแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไปอยู่บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง เนื่องด้วยความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนจากซื้อมาเป็นการเช่าแทน ตลอดจนไว้วางใจได้กับการได้รับบริการ SLA แบบ 99.99%

คุณวีระ คูเมืองแมน System Engineer Executive บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การเช่าใช้นั้นช่วยให้พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถพัฒนาระบบไอทีและให้บริการแก่ยูสเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว หากในกรณีต้องการเพิ่มทรัพยากรระบบนั้นก็จะทำได้ง่าย สามารถเปิดบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น หากบริษัทต้องการขยายเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ หรือระบบหน่วยความจำเพิ่ม ถ้าเป็นระบบเดิมที่ดูแลจากภายใน เมื่อคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้ คุณจำเป็นต้องทำเรื่องซื้อผ่านกระบวนการของบริษัททั้งในแง่ของการขอราคา การขอใบเสนอราคา การสั่งซื้อ การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร แต่ในกรณีเป็นระบบเช่าใช้ เพียงแค่คุณแจ้งความจำนงกับผู้ให้เช่า คุณก็จะสามารถเพิ่มระบบได้ในทันทีแบบเรียลไทม์

วางใจระบบไอที เอาต์ซอร์ส จาก RICOH

ปัจจุบันพฤกษา เรียลเอสเตท มีทีมงานด้านระบบไอทีประมาณ 29 ท่าน แบ่งเป็นทีมพัฒนาโปรแกรมและทีมดูแลอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งแบ่งเป็นทีมย่อยๆ ในการดูแลงานด้วยกัน 3 ประการประกอบด้วย งานด้านไอทีเซอร์วิส ให้บริการสำหรับยูสเซอร์โดยเฉพาะ, งานด้านอินฟราสตรัคเจอร์ ทั้งระบบ SAP, AWS ฯลฯ และงานที่สามเกี่ยวกับงานด้าบริการข้อมูล ไว้คอยให้บริการเกี่ยวกับระบบ Enterprise Data Management (EDM) คอยดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งทีมงานไอที เอาต์ซอร์ส จากทาง RICOH อีกจำนวนหนึ่ง

โดยปกติแล้ว พฤกษา เรียลเอสเตท จะใช้บุคลากรด้านไอที เอาต์ซอร์ส มาโดยตลอด เนื่องด้วยนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรคนและงบประมาณ ซึ่งพฤกษา เรียลเอสเตท นั้นมีกระบวนการและไซต์งานอยู่เป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าต้องมีบุคลากรด้านไอทีเป็นจำนวนมาก การรับพนักงานประจำเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นเงาตามตัว

สำหรับบริการและเซอร์วิสด้านไอทีที่ทางพฤกษา เรียลเอสเตส มอบหมายให้ทางทีมงานของ RICOH เป็นผู้ดูแลนั้นประกอบด้วยงาน IT Helpdesk, IT Application Support และรวมไปถึงบริการ IT Assest Management อีกด้วย เพื่อคอยทำหน้าที่ในการให้บริการในการตอบสนองการใช้งานของยูสเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การรับเรื่องร้องเรียน การให้สิทธิ์และเพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแก่ยูสเซอร์ ฯลฯ ซึ่งทีมงาน RICOH จะแก้ปัญหาและจัดการความต้องการของยูสเซอร์ในระดับ Tier1 และ Tier2 และหากปัญหาที่เกิดขึ้นมีระดับความแอดวานซ์หรือซับซ้อนมากขึ้น ก็จะประสานงานกับทีมงานไอทีตรงกับเจ้าหน้าที่ของพฤกษา เรียลเอสเตท อีกต่อหนึ่ง (เป็น Tier3) นอกจากนั้นแล้วทางทีมของ RICOH ก็ยังมีหน้าที่ไปตามไซต์งานในกรณีที่พฤกษา เรียลเอสเตท มีอีเวนต์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านไอทีด้วยเช่นกัน

ทีมงานดีมีคุณภาพ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

คุณวีระ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการให้บริการไอที เอาต์ซอร์ส ของ RICOH ว่า ในส่วนของ IT Helpdesk นั้นเป็นทีมงานที่ตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว และช่วยเหลือในการทำงานได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนของ IT Application Support มีทั้งความเชี่ยวชาญและความรู้ในระดับที่ดี ซึ่งแม้ว่าจะต้องทำงานหนักมากขึ้น แต่ก็สามารถช่วยเหลือทีมงานของพฤกษา เรียลเอสเตท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าทีมงานในอดีตที่เกิดขึ้น

จากการใช้บริการทีมไอที เอาต์ซอร์สของทาง RICOH ที่ผ่านมาช่วยทำให้และพฤกษา เรียลเอสเตท สามารถที่จะลดการจ้างงานบุคลากรซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้เป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ต้น ในแง่ของประสิทธิภาพนั้น ทีมจาก RICOH สามารถช่วยเหลือทีมงานไอทีภายในได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับการประเมินความพึงพอใจสูงถึง 95% ในแต่ละเดือน สามารถที่จะให้บริการ ทั้งตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ยูสเซอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม