หน้าแรก Vendors Brother บราเดอร์ สนับสนุนนักศึกษาอาชีวะ 6 แห่งใน จ.สุโขทัย

บราเดอร์ สนับสนุนนักศึกษาอาชีวะ 6 แห่งใน จ.สุโขทัย

แบ่งปัน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก สแกนเนอร์ จักรเย็บผ้าและเครื่องเสียงคาราโอเกะ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสุโขทัย และสถาบันการอาชีวศึกษา 6 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จัดกิจกรรม ‘The Academic Cooperation Program’

นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าบราเดอร์รู้สึกภูมิใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ The Academic Cooperation Program (โครงการความร่วมมือทางวิชาการ) นี้ เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน โดยหลักสูตรถูกพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และเทคนิค รวมถึงการบริหารจัดการให้เยาวชนไทยได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

หลักสูตรซ่อมเครื่องพิมพ์ของโครงการนี้ บราเดอร์จะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ในการฝึกอบรมทางเทคนิคในการซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท บราเดอร์ฯ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้มอบองค์ความรู้ด้านการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันให้แก่นักศึกษาอาชีวะทั้ง 6 แห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับเยาวชนไทยให้มีรายได้ให้กับตัวเองในอนาคต และบราเดอร์ยินดีที่จะมอบองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ให้แก่สถาบันการศึกษาที่สนใจ” นายโทโมยูกิ กล่าว